Analog signal

Från Wikipedia

Analoga signaler är alla variabla signaler med kontinuitet i tid och amplitud. När en kontinuerlig signalfunktion användes för att avbilda något, exempelvis ljud, är signalens kontinuitet en analogi till kontinuiteten hos det avbildade fenomenet. Till skillnad från en analog signal, avbildar en digital signal ett kontinuerligt fenomen genom en följd av diskreta punkter. En analog signal skiljer sig alltså från en digital signal genom att små fluktuationer i den analoga signalen är meningsfulla. Analoga signaler förekommer oftast i elektriska sammanhang (TV, radio, video) men även mekaniska, pneumatiska och hydrauliska system kan använda sig av analoga signaler.

Se även[redigera | redigera wikitext]