Andrakammarvalet i Sverige 1887 (vår)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Andrakammarvalet i Sverige 1887 (vår)
Sverige
← 1884 29 mars - 30 april 1887 1887 (september) →

Sveriges riksdags andra kammares 221 platser

Extravalet till Sveriges riksdags andra kammare hölls under våren 1887. Under 1880-talet hade kraven på höjda tullar särskilt gällande lantbruks- och industriprodukter börjat öka i styrka. Under vårriksdagen 1887 hade lantbruks- och industriprotektionisterna bildat gemensam sak mot den frihandelsvänliga majoriteten i riksdagen och lagt fram massmotioner med krav på höjda tullar. Efter ett tag tillstyrktes massmotionerna i bevillningsutskottet där tullskyddsvänner var i majoritet. I Första kammaren där frihandlarna dominerade avslogs motionerna knappt med 70 mot 68 tack vare röstberättigade statsråd. I Andra kammaren där protektionisterna dominerade bifölls motionerna 111 mot 101. I den gemensamma voteringen skulle protektionisterna ha segrat.

Då lät den frihandelsvänlige kungen Oscar II upplösa Andra kammaren och utlysa val till denna kammare. Detta skedde på statsminister Themptanders uppmaning i syfte att förhindra höjda tullar. Valstriden blev hård och häftig - tullskyddsvännerna fick stöd bland annat från Nya Dagligt Allehanda, Vårt Land och den nystartade tidningen Svenska Dagbladet. Frihandelsvännerna fick stöd bland annat från det i övrigt konservativa Stockholms Dagblad, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Två nya föreningar blev samlingsposter för de två olika lägren. Tullskyddsvännerna samlades i Svenska arbetets vänner och frihandlarna i Föreningen mot livsmedelstullar .

Utgången av valet blev att frihandlarna vann majoritet i Andra kammaren. Bland de förlorande riksdagsmännen fanns frihandelsvännen Johan Johansson i Noraskog och protektionisten Liss Olof Larsson. Resultatet såg ut att trygga regeringen Themptanders fortbestånd och det De Geerska - Gripenstedtska frihandelssystemets existens. Situationen ändrades dock med det ordinarie höstvalet 1887.

Valresultat[redigera | redigera wikitext]

Efter valet var mandatställningen följande:

Parti Mandatfördelning
Antal +−
  Frihandelsvännerna 136 +34
  Protektionister 85 -27
Totalt 221 +7

21,95% av den manliga befolkningen över 21 år hade rösträtt. Valdeltagandet var 48,1%.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Sveriges Historia till våra dagar. Trettonde delen. Oskar II av Simon Boëthius. Litteratur och konst 1850 - 1908 av Fredrik Böök och A . Romdahl , Stockholm, P . A . Norstedt & Söners Förlag , 1925.