Anmälningspliktig sjukdom

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Anmälningspliktig sjukdom
Undertyp avhälsoproblem
 • sjukdom
  • misstänkt smittsam sjukdom Redigera
Tillhör juris­dik­tionSverige Redigera
Rättslig grundSmittskyddslagen Redigera

Anmälningspliktig sjukdom är i Sverige en sjukdom som, när den upptäcks, enligt föreskrifter som smittskyddslagen, smittskyddsförordningen eller andra smittskyddsförordningar skall anmälas av behandlande läkare till myndigheter som är verksamma inom smittskyddet, framför allt smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Vilka sjukdomar som skall anmälas varierar betydligt från land till land, där Sverige, Finland och Norge har bland de mest omfattande systemen.

Folkhälsomyndigheten sammanställer en förteckning över vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga, anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga[1]. Den 14 februari 2020 var de:

Anmälningspliktiga sjukdomar
Sjukdom Anmälningspliktig Smittspårningspliktig Allmänfarlig Samhällsfarlig
Atypiska mykobakterier
x
Beta-hemolyserande streptokocker grupp A (GAS)
x
Botulism
x
x
Brucellos
x
x
Campylobacterinfektion
x
x
x
Coronavirus (2019-nCoV)
x
x
x
x
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (variant)
x
Cryptosporidiuminfektion
x
x
Denguefeber
x
Difteri
x
x
x
Ebolavirusinfektion
x
x
x
x
Echinokockinfektion
x
x
Entamoeba histolytica
x
x
Enterobacteriaceae som producerar ESBL
x
Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBL-CARBA)
x
x
Enterohemorragisk E. coli (EHEC)
x
x
x
Fågelinfluensa (H5N1)
x
x
x
Giardiainfektion
x
x
x
Gonorré
x
x
x
Gula febern
x
Haemophilus influenzae (invasiv infektion)
x
Harpest (tularemi)
x
Hepatit A, B, C, D och E
x
x
x
HIVinfektion
x
x
x
HTLV I eller II
x
x
x
Influensa
x
Kikhosta
x
x
Klamydiainfektion
x
x
x
Kolera
x
x
x
Legionellainfektion
x
x
Leptospirainfektion
x
Listeriainfektion
x
x
Malaria
x
Meningokockinfektion (invasiv)
x
Mers-virusinfektion
x
x
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
x
x
x
Mjältbrand
x
x
x
Mässling
x
x
Papegojsjuka
x
x
Paratyfoidfeber
x
x
x
Pest
x
x
x
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
x
x
x
Pneumokockinfektion (invasiv)
x
Polio
x
x
x
Påssjuka
x
x
Q-feber
x
Rabies
x
x
x
Röda hund
x
x
Salmonellainfektion
x
x
x
Shigellainfektion
x
x
x
Smittkoppor
x
x
x
x
Sorkfeber (nephropathia epidemica)
x
Stelkramp
x
Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
x
x
x
x
Syfilis
x
x
x
Trikinos
x
x
Tuberkulos
x
x
x
Tyfoidfeber
x
x
x
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
x
x
Vibrioinfektion (exklusive kolera)
x
x
Viral meningoencefalit
x
Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber)
x
x
x
Yersiniainfektion
x
x

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar”. Stockholm: Folkhälsomyndigheten. 29. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/overvakning-och-rapportering/anmalningspliktiga-sjukdomar/. Läst 14 februari 2020.