Ansökningar om olympiska sommarspelen 2024

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökningar om
olympiska sommarspelen 2024
Översikt · Paris
Olympiska sommarspelen 2024 och paralympiska sommarspelen 2024
Detaljer
Kongress131:a i Lima, Peru
Ansökningsdatum15 september 2015
Viktiga datum
Omröstning13 september 2017
Resultat
VinnareParis (– röster)
Avbrutna ansökningar
Hamburg · Rom · Budapest · Los Angeles

Fem städer lämnade in ansökningar om olympiska sommarspelen 2024. Dessa var Budapest, Hamburg, Los Angeles, Paris och Rom.[1] Antalet ansökande städer var det lägsta för ett sommar-OS sedan ansökningarna om spelen 1988.[2] Hamburg[3], Rom[4] och Budapest[5] drog dock tillbaka sina ansökningar på grund av brist på regionalt respektive folkligt stöd.

Inför ansökningsprocessen införde IOK Agenda 2020 för att öka intresset för att arrangera olympiska spel genom att möjliggöra för billigare upplägg och lägre krav på utformningen av spelen.[6]

Internationella olympiska kommittén (IOK) skulle enligt den ursprungliga planen utse vilken av de sökande städerna som skulle få arrangera spelen i september 2017 på sin 130:e kongress i Lima i Peru.[1] Efter att Hamburg, Rom och Budapest hoppat av processen valde IOK i stället att utse värd för både 2024 och 2028 års spel vid kongressen i Lima. Paris fick spelen 2024 medan Los Angeles fick spelen 2028.[7]

Val av arrangör[redigera | redigera wikitext]

Då såväl Rom som Budapest och Hamburg avbrutit sina ansökningar kvarstod bara två kandidater vilka båda ansågs som väldigt bra.[7] Med oron att välja bort en bra kandidat och sedan sakna bra kandidater inför spelen 2028 höjdes frågan att tilldela båda kandidaterna varsitt spel. Då Paris ansökan krävde markanspråk som inte skulle vara tillgängliga 2028 uteslöt Paris att acceptera spelen 2028. Los Angeles däremot ansåg sig ha möjlighet att arrangera spelen även fyra år senare. Inför IOK:s kongress hade beslut tagits inom organisationen och med städerna om att möjliggöra tilldelningen av båda spelen på samma gång och då kongressen godkände proceduren tilldelades Paris spelen 2024 och Los Angeles spelen 2028. [8] Rent tekniskt avstod Los Angeles kandidaturen till spelen 2024 och en ny men kort ansökningsprocess för spelen 2028 öppnades som Los Angeles då ansökte om och valdes som arrangör för. Som en del av avtalet att Los Angeles avsa sig kandidaturen för spelen 2024 och istället formellt ansökte om spelen 2028 fick staden motsvarande 14 miljarder kronor att använda till spelen och för att främja ungdomsidrott. [9]

Datum[redigera | redigera wikitext]

I och med IOK:s införande av Agenda 2020 förändrades även ansökningsprocessens upplägg.[6] Processen delades in i tre faser där de första två avslutades med att IOK valde ut de kandidater som fick fortsätta till nästa fas.[10] Den första fasen, som fokuserar på vision, koncept och strategi, inleddes den 15 september 2015, vilket var sista datum att skicka in ansökan till IOK, och avslutades i juni 2016. Därefter tog andra fasen vid, med fokus på ledning, juridik och anläggningsfinansiering. Andra fasen avslutades i december 2016 då tredje och avslutande fasen började. Tredje fasen fokuserade på framförandet av spelen, erfarenhet och framtiden för anläggningarna. Denna fas skulle pågå fram till IOK:s val på kongressen i Lima i september 2017 och ytterligare upp till nio månader efteråt då kontinuerliga samtal mellan IOK och arrangören skulle hållas.

Bekräftade ansökningar[redigera | redigera wikitext]

Frankrike Paris, Frankrike[redigera | redigera wikitext]

Paris avstod från att ansöka om spelen 2020 i väntan på resultatet av Annecys ansökan om vinterspelen 2018. I samband med detta sades staden planera att ansöka 2024 som en del av 100-årsjubileumet av senaste gången staden stod som värd för ett OS.[11] I april 2015 godkände Paris stadsfullmäktige att en ansökan skulle göras och strax därefter bildades en ansökningskommitté.[12] I maj godkände även den omkringliggande regionen planerna för en ansökan.[13] Den 23 juni blev ansökan officiell och nomineringsbrevet skickades till IOK den 12 september.[14][15] Paris har ansökt om spelen flera gånger tidigare och senast 2012 då staden förlorade med 4 rösters marginal mot London. I samband med offentliggörandet av ansökan sa ordföranden för ansökan att fokus denna gång skulle ligga mer på sport än politik.[14] Paris blir, efter London, den andra staden att arrangera tre olympiska spel då de tidigare arrangerat spelen 1900 och 1924.[16]

USA Los Angeles, USA[redigera | redigera wikitext]

USA:s olympiska kommitté (USOC) inledde sökandet efter en kandidat att ansöka med i början av 2013 genom att skicka ut inbjudningar till 35 större städer. Städerna fick därefter möjlighet att uttrycka sina önskemål om att ansöka om spelen.[17] USOC valde därefter ut fyra slutgiltiga kandidater, Los Angeles, Boston, Washington och San Francisco.[18] Av dessa valdes till slut Boston ut som USA:s kandidat men staden drog sig tillbaka efter brist på stöd och USOC valde att fortsätta med Los Angeles istället. Efter att stadsfullmäktige godkänt att ansöka med röstningssiffrorna 15-0 blev ansökan officiell den 1 september 2015.[19] Staden har arrangerat olympiska sommarspelen vid två tidigare tillfällen, 1984 och 1932. I och med Los Angeles arrangering av spelen 2028 blir staden den tredje att arrangera tre olympiska spel efter London och Paris.[16]

Avbrutna ansökningar[redigera | redigera wikitext]

Tyskland Hamburg, Tyskland[redigera | redigera wikitext]

Hamburg valdes över Berlin av Tysklands olympiska kommitté (DOSB) till att ansöka om spelen 2024. Vid valet av Hamburg som kandidat sas att en folkomröstning kring ansökan skulle hållas strax innan IOK:s deadline.[20] Det beslutades senare att omröstningen istället skulle hållas senare, nämligen 29 november 2015.[21] Utfallet i omröstningen blev knappa 51,7% för nej-sidan och ansökan avbröts i och med det.[22] Detta var första gången Hamburg ansökte om ett olympiskt spel och blev i och med detta den sjunde tyska staden att ansöka om ett sommar-OS.[16] Även Tysklands försök att ansöka om vinterspelen 2022 med München stoppades av en folkomröstning.[3]

Italien Rom, Italien[redigera | redigera wikitext]

Rom ansökte om olympiska sommarspelen 2020 men valde att avbryta ansökan på grund av ekonomiska skäl.[23] Under 2013 kom Rom återigen på tal som en möjlig kandidat för Italien att ansöka med.[24] Roms borgmästare sa till en början att en ansökan var utesluten på grund av stadens dåliga ekonomi.[25] I slutet av 2014 blev Rom den första staden att offentliggöra sina planer på att ansöka.[26] Den 25 juni 2015 godkände Roms stadsfullmäktige ansökan och den andra juli röstade samtliga 64 medlemmar i Italiens olympiska kommitté för att ansöka.[27][28] Detta är Roms nionde ansökan om olympiska sommarspelen och vid en vinst blir det andra gången staden står som värd.[16]

Efter en omröstning i Roms stadsfullmäktige den 29 september där stödet för ansökan drogs tillbaka avbröts Roms ansökan, precis som fyra år tidigare.[4]

Ungern Budapest, Ungern[redigera | redigera wikitext]

En ungersk ansökan diskuterades redan för spelen 2020 utan något resultat.[29] Inför 2024 föreslogs att en ansökan vore bra uppvärmning för Budapest inför en ansökan om spelen 2028.[30] Förslaget fick stöd av landets olympiska kommittés ordförande Zsolt Borkai i september 2014.[31] Kommitté gav ansökan sitt godkännande i maj 2015 efter en utredning om möjligheterna för staden att klara av arrangemanget. [32] Budapests stadsfullmäktige godkände ansökan strax därefter och landets parlament gjorde detsamma i juli. [33] Den officiella ansökan skickades in till IOK direkt efter parlamentets ansökan.[34] Ungerns regering har meddelat att ingen folkomröstning kring ansökan ska hållas.[35] Men det har öppnats möjligheter för en omröstning i Budapest om förespråkarna samlar in 140 000 underskrifter som stödjer att en omröstning ska hållas.[36] De drog tillbaka sin ansökan 1 mars 2017.[37]

Ej genomförda ansökningar[redigera | redigera wikitext]

Här listas städer och länder som på olika nivåer planerade att ansöka men inte gjorde det. En del av dessa avvisade aldrig ansökan officillt men ansökte heller inte.

Baku ansökte om både olympiska sommarspelen 2016 och 2020 men valdes inte ut som officiell kandidat vid något av tillfällena. I samband med bortvalet 2020 sa ansökningskommitténs ordförande att staden skulle söka igen[38] 2015 arrangerade staden de första europeiska spelen och har även tilldelats en del av fotbolls-EM 2020.[39][40]

Berlin visade intresse för att ansöka om sommarspelen 2024 och var ett av alternativet för den tyska olympiska kommittén (DOSB) som dock valde att gå vidare med Hamburg. Hamburgs ansökan stoppades dock av en folkomröstning och även Berlin hade hållit en folkomröstning om DOSB valt att gå vidare med dem istället.[41][3]

Både Melbourne och Brisbane visade intresse i att ansöka om olympiska sommarspelen 2024.[42] Landets olympiska kommitté fick 2008 stöd från regeringen i sina planer på att ansöka med Brisbane.[43] Senare har störst fokus från Australien legat på att ansöka med Melbourne om spelen 2032.[44]

I början av 2011 uttalade sig Marockos idrottsminister Moncef Belkhayat om att han ansåg att landet borde ansöka om ett olympiskt sommarspel under 2020-talet.[45] Inför regionvalet i Casablanca som Belkhayat ställde upp i sa han sig sikta på att ge staden spelen 2028.[46]

Doha ansökte om olympiska sommarspelen 2016 och 2020 men valdes bort båda gångerna på grund av sina planer på att hålla spelen senare på året då somrarna är extremt varma. Landet sa sig planera att söka igen om spelen 2024 efter sin senaste förlust. Landet ska arrangera friidrotts-VM 2019 och fotbolls-VM 2022.[47][48]

Under 2012 rapporterades det att Dubai skulle inleda en ansökan om spelen 2024, så fort landets regeringen gett sitt godkännande.[49][48]

Med stöd från Agenda 2020 övervägde Sydafrikas olympiska kommitté att ansöka om olympiska sommarspelen 2024 med Durban.[50] Efter att Durban tilldelades samväldesspelen 2022 valde man att inrikta sig på att ansöka om olympiska spelen först 2032 vars ansökningsperiod lär börja 2023.[51]

Mexiko utredde under 2014 möjligheterna att ansöka om olympiska sommarspelen 2024 men kom fram till att avsaknad av hållbar ekonomi och dålig infrastruktur låg i vägen för en ansökan.[52]

Istanbul förlorade kampen om att få arrangera olympiska sommarspelen 2020 till Tokyo och efter detta meddelade landets olympiska kommittés ordförande Ugur Erdener att förhoppningar fanns om att ansöka igen 2024.[53]

2010 uttalade sig Ukrainas vice premiärminister Borys Kolesnikov att ett lyckad arrangerande av fotbolls-EM 2012 skulle öppna för möjligheter att ansöka om sommar-OS 2024 med Kiev.[54] Kiev arrangerade matcher i fotboll vid olympiska sommarspelen 1980 i Moskva, dåvarande Sovjetunionen.[55] Ukraina inledde en ansökan om olympiska vinterspelen 2022 med Lviv men avbröt denna på grund av oroligheter i landet.[56]

2006 utredde den danska regeringen för- och nackdelar med att arrangera ett olympiskt spel, med siktet på 2024.[57] Förhoppningar fanns bland Malmös kommunpolitiker att kunna bli en del av en eventuell dansk ansökan.[58] I samband med Hamburgs planer på en ansökan uttryckte Köpenhamns borgmästare Frank Jensen önskan om att bli en del av arrangemanget.[59]

Lima ansökte om panamerikanska spelen 2015 och i samband med detta sa ordföranden för landets sportinstitut att landets skulle försöka ansöka om olympiska sommarspelen 2024.[60] I och med att landet tilldelades arrangemanget av kongressen där IOK väljer arrangörsstad för OS 2024 fick inte staden ansöka om spelen.[61]

I och med Agenda 2020 möjliggjorde IOK för två länder att söka tillsammans. Singapore och Malaysia visade intresse för att ansöka om spelen. Singapore arrangerade de första olympiska spelen för ungdomar 2010 och Malaysia ansökte om spelen 2008.[16] Länderna valde dock att avvakta med en ansökan till senare tillfälle.[62]

Efter att ha förlorat kampen om olympiska sommarspelen 2020 för tredje spelen i rad fanns tankar på att ansöka igen 2024 men dessa avvisades av stadens borgmästare Ana Botella 2013.[63]

2012 sa Kenyas premiärminister Raila Odinga att landet planerade att starta arbetet med en ansökan om olympiska sommarspelen 2024.[64] Liknande uttalanden har gjorts tidigare med avseende på spelen 2028.[65]

En indisk ansökan diskuterades under början av 2015 men efter ett möte med IOK:s ordförande Tomas Bach sa Indiens premiärminister att en ansökan 2024 inte skulle genomföras.[66]

Busan planerade ursprungligen att ansöka om spelen 2020 men efter att Sydkorea tilldelats vinterspelen 2018 valde man att vänta. Då närliggande Tokyo fick spelen 2020 valde man att vänta ytterligare innan man genomförde ansökan.[67]

Saudiarabiens olympiska kommitté föreslog 2015 att söka olympiska spelen tillsammans med Bahrain. Detta för att kunna fördela grenarna för kvinnor till Bahrain och de med herrar till Saudiarabien då kvinnor inte får utöva idrott i Saudiarabien. IOK avfärdade dock förslaget direkt.[68]

En organisation försökte under 2015 uppmuntra Bulgariens olympiska kommitté att ansöka om spelen med Sofia. Organisationen hade viss kontakt med IOK gällande en ansökan för att få stöd för sina försök att påverka landets kommitté.[69]

Fem socialdemokratiska politiker från fem olika stockholmskommuner skrev i svenska dagbladet den 21 augusti 2011 att de ville se ett olympiskt sommarspel i Stockholm 2024. Ansökan skulle i sådana fall vara en del av firandet av 100-årsjubileet av spelen i Stockholm 1912.[70] Sveriges regering har 2012 och tidigare avvisat ekonomiskt stöd till OS i Sverige, vilket fått SOK att avstå från alla planer om att arrangera OS, särskilt vinter-OS 2022 som då var aktuellt.[71]

St Petersburg visade intresse om att ansöka om spelen 2024 sent som 2014.[72] Likaså Sotji som arrangerade vinterspelen 2014 och därigenom skulle kunna utnyttja en del för spelen nybyggda arenor.[73] Båda städerna arrangerar matcher under fotbolls-VM 2018.[74]

Under sin presidentkampanj 2008 sa den senare valda Ma Ying-jeou att landet skulle söka spelen 2024.[75] Detta upprepade hon upprepade 2011.[76] 2014 meddelades det istället att landets fokus låg på sin ansökan om asiatiska spelen 2023.[77]

2012 godkände stadens stadsfullmäktige att en ansökan skulle undersökas och efter att ha arrangerat panamerikanska spelen 2015 övervägde Toronto att ansöka om olympiska sommarspelen 2024.[78] Stadens borgmästare John Tory meddelade den 15 september 2015 att staden inte skulle ansöka den här gången men kanske i framtiden om ett brett stöd för ansökan finns.[79]

Boston, Washington, D.C. och San Francisco valdes ut tillsammans med Los Angeles som potentiella amerikanska kandidater till att ansöka. Till en början valdes Boston ut som officiell kandidat av landets olympiska kommitté (USOC) men efter att staden dragit sig tillbaka på grund av brist på folkligt stöd gick kommittén vidare med Los Angeles.[80][19]

Dallas och San Diego svarade alla positivt på USOC:s inbjudan om att ansöka men blev senare inte utvalda av USOC. Detta främst beroende på de andra ansökningarnas styrka snarare än Dallas och San Diegos svagheter enligt USOC.[81]

Tulsa, New York och Philadelphia visade alla visst intresse av att ansöka men ingen av dem gick vidare med något officiellt. [82][83][84]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Five world-class cities in strong competition for Olympic Games 2024 - IOC to contribute USD 1.7 billion to the local organising committee” (på engelska). IOK. 16 september 2015. https://www.olympic.org/news/five-world-class-cities-in-strong-competition-for-olympic-games-2024-ioc-to-contribute-usd-1-7-billion-to-the-local-organising-committee. Läst 20 september 2017. 
 2. ^ ”Past Olympic Host City Election Results” (på engelska). GamesBids.com. https://gamesbids.com/eng/past-bid-results. Läst 20 september 2017. 
 3. ^ [a b c] Livingstone, Robert (29 november 2015). ”Hamburg 2024 Olympic Bid Officials Blame External Influences On Referendum Defeat” (på engelska). GamesBids.com. https://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/2024-olympic-bid-news/hamburg-2024-olympic-bid-officials-blame-external-influences-on-referendum-defeat. Läst 20 september 2017. 
 4. ^ [a b] Livingstone, Robert (11 oktober 2016). ”Rome 2024 Olympic Bid Officially Suspended By Italian Olympic Committee” (på engelska). GamesBids.com. https://gamesbids.com/eng/featured/rome-2024-olympic-bid-officially-ended-by-italian-olympic-committee. Läst 20 september 2017. 
 5. ^ ”Budapest To End Bid For 2024 Olympics” (på engelska). GamesBids.com. 22 februari 2017. https://gamesbids.com/eng/featured/budapest-to-end-bid-for-2024-olympics. Läst 20 september 2017. 
 6. ^ [a b] ”IOC Session unanimously approves Olympic Agenda 2020” (på engelska). IOK. 8 december 2014. https://www.olympic.org/news/ioc-session-unanimously-approves-olympic-agenda-2020. Läst 20 september 2017. 
 7. ^ [a b] ”IOC makes historic decision by simultaneously awarding Olympic Games 2024 to Paris and 2028 to Los Angeles” (på engelska). IOK. 13 september 2017. https://www.olympic.org/news/ioc-makes-historic-decision-by-simultaneously-awarding-olympic-games-2024-to-paris-and-2028-to-los-angeles. Läst 20 september 2017. 
 8. ^ ”IOC Paris 2024 and LA 2028 Officially Awarded Games As IOC Approves Dual-Allocation Plan” (på engelska). GamesBids.com. 13 september 2017. https://gamesbids.com/eng/featured/paris-2024-and-la-2028-officially-awarded-games-as-ioc-approves-dual-allocation-plan/. Läst 30 september 2017. 
 9. ^ ”Los Angeles får 14 miljarder för att vänta fyra år”. GamesBids.com. 10 september 2017. http://www.dn.se/sport/los-angeles-far-14-miljarder-for-att-vanta-fyra-ar/. Läst 30 september 2017. 
 10. ^ ”Candidature Process Olympic Games 2024” (på engelska) (PDF). Internationella olympiska kommittén. http://www.olympic.org/Documents/Host_city_elections/Candidature_Process_Olympic_Games_2024.pdf. Läst 18 december 2015. 
 11. ^ ”No Bid From France For 2020 Summer Games” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/no-bid-from-france-for-2020-summer-games/. Läst 15 december 2015. 
 12. ^ ”Paris 2024 Moves Quickly, Could Confirm Plans July 31” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/2024-olympic-bid-news/paris-2024-moves-quickly-could-confirm-plans-july-31/. Läst 15 december 2015. 
 13. ^ ”Paris 2024 Takes A Step Closer To Finalizing Bid” (på engelska). http://gamesbids.com/eng/featured/paris-2024-takes-a-step-closer-to-finalizing-bid/. Läst 15 december 2015. 
 14. ^ [a b] ”Paris Looks To The Future, Not It’s Past, As It Launches 2024 Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/featured/paris-looks-to-the-future-not-its-past-as-it-launches-2024-olympic-bid/. Läst 15 december 2015. 
 15. ^ ”Paris 2024 Nomination Letter Sent To IOC Confirming Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/2024-olympic-bid-news/paris-2024-nomination-letter-sent-to-ioc-confirming-olympic-bid/. Läst 15 december 2015. 
 16. ^ [a b c d e] ”PAST OLYMPIC HOST CITY ELECTION RESULTS” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/past-bid-results/. Läst 15 december 2015. 
 17. ^ ”USOC Invites America's Cities To Express Their Interest in 2024 Olympic Games (Full Text of Letter)” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/usoc-invites-americas-cities-to-express-their-interest-in-2024-olympic-games-full-text-of-letter/. Läst 15 december 2015. 
 18. ^ ”Four Cities Make USOC 2024 Bid Shortlist” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/four-cities-make-usoc-2024-bid-shortlist/. Läst 15 december 2015. 
 19. ^ [a b] ”City Council, USOC Agree To Make Los Angeles 2024 Olympic Bid Official” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/featured/city-council-usoc-agree-to-make-los-angeles-2024-olympic-bid-official/. Läst 15 december 2015. 
 20. ^ ”Hamburg Selected To Take On Boston, Rome For 2024 Olympic Games” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/featured/hamburg-selected-to-take-on-boston-rome-for-2024-olympic-games/. Läst 16 december 2015. 
 21. ^ ”Hamburg 2024 To Hold Referendum November 29” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/2024-olympic-bid-news/hamburg-2024-to-hold-referendum-november-29/. Läst 16 december 2015. 
 22. ^ ”Hamburg söker inte OS 2024”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/hamburg-soker-inte-os-2024. Läst 16 december 2015. 
 23. ^ ”Rome 2020 abandons Olympic dreams – Italy drops out of bid race” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/2020-olympic-bid-news/rome-2020-abandons-olympic-dreams-italy-drops-out-of-bid-race/. Läst 16 december 2015. 
 24. ^ ”Rome Could Bid For 2024 Summer Olympics” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/rome-could-bid-for-2024-summer-olympics/. Läst 16 december 2015. 
 25. ^ ”Rome Won't Be Italy's Candidate For 2024 Olympics” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/rome-wont-be-italys-candidate-for-2024-olympics/. Läst 16 december 2015. 
 26. ^ ”Rome 2024 First City Officially Declared for Olympic Bid, Again” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/rome-2024-first-city-officially-declared-for-olympic-bid-again/. Läst 16 december 2015. 
 27. ^ ”By Vote, Rome City Council Puts Seal of Approval on 2024 Olympic Games Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/featured/rome-votes-in-favour-of-2024-summer-olympic-bid/. Läst 16 december 2015. 
 28. ^ ”Rome 2024 Officially and Unanimously Endorsed By National Federation” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/2024-olympic-bid-news/rome-2024-officially-and-unanimously-endorsed-by-national-federation/. Läst 16 december 2015. 
 29. ^ ”Budapest To Discuss 2020 Summer Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/budapest-to-discuss-2020-summer-olympic-bid/. Läst 8 november 2015. 
 30. ^ ”Budapest Should Bid For 2028 Summer Games – BOM Head” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/budapest-should-bid-for-2028-summer-games-bom-head/. Läst 8 november 2015. 
 31. ^ ”Olympic Head Supports Budapest 2024 Games Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/olympic-head-supports-budapest-2024-games-bid/. Läst 8 november 2015. 
 32. ^ ”Hungary’s Olympic Committee Supports Budapest 2024 Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/2024-olympic-bid-news/hungarys-olympic-committee-supports-budapest-2024-olympic-bid/. Läst 8 november 2015. 
 33. ^ ”Parliament Approves Budapest 2024 Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/2024-olympic-bid-news/parliament-approves-budapest-2024-olympic-bid/. Läst 8 november 2015. 
 34. ^ ”Budapest Officially Enters Race To Host The 2024 Summer Olympic Games” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/2024-olympic-bid-news/budapest-officially-enters-race-to-host-the-2024-summer-olympic-games/. Läst 8 november 2015. 
 35. ^ ”No Referendum for Budapest 2024 Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/2024-olympic-bid-news/no-referendum-for-budapest-2024-olympic-bid/. Läst 8 november 2015. 
 36. ^ ”Approved Initiative Could Force Budapest 2024 Olympic Bid Referendum As Early As Spring” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/featured/approved-initiative-could-force-budapest-2024-olympic-bid-referendum-as-early-as-spring/. Läst 15 december 2015. 
 37. ^ http://www.sydsvenskan.se/2017-03-01/budapest-drar-tillbaka-os-ansokan
 38. ^ ”Baku To Bid Again” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/other-news/baku-to-bid-again/. Läst 18 december 2015. 
 39. ^ ”Inget EM 2020 för Friends Arena - finalen spelas på Wembley”. Fotbollskanalen. http://www.fotbollskanalen.se/landslag/inget-em-2020-for-friends-arena---finalen-spelas-pa-wembley/. Läst 18 december 2015. 
 40. ^ ”Första Europeiska spelen invigda”. Dagens nyheter. http://www.dn.se/sport/forsta-europeiska-spelen-invigda/. Läst 18 december 2015. 
 41. ^ ”Berlin’s Olympic Bid Will Hinge On Last-Minute Referendum” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/2024-olympic-bid-news/berlins-olympic-bid-will-hinge-on-last-minute-referendum/. Läst 20 december 2015. 
 42. ^ ”City looks to make fresh tilt at Olympics” (på engelska). Tha Age. http://www.theage.com.au/national/city-looks-to-make-fresh-tilt-at-olympics-20090117-7jlw.html?page=-1. Läst 20 december 2015. 
 43. ^ ”Government backs AOC plan for Brisbane Olympics” (på engelska). The Courier Mail. http://www.couriermail.com.au/news/government-backs-aoc-plan-for-brisbane-olympics/story-e6freon6-1111117110595. Läst 20 december 2015. 
 44. ^ ”Melbourne 2032 Olympic Bid Being Considered” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/melbourne-2032-olympic-bid-being-considered/. Läst 20 december 2015. 
 45. ^ ”Exclusive: Casablanca could bid for 2020 Olympics” (på engelska). Inside the games. http://www.insidethegames.biz/articles/12285/exclusive-casablanca-could-bid-for-2020-olympics. Läst 20 december 2015. 
 46. ^ ”Moroccan Official Eyes Casablanca 2028 Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/moroccan-official-eyes-casablanca-2028-olympic-bid/. Läst 20 december 2015. 
 47. ^ ”Qatar quietly scraps plans to bid for host of 2024 Olympic games” (på engelska). Doha News. Arkiverad från originalet den 22 december 2015. https://web.archive.org/web/20151222121212/http://dohanews.co/qatar-quietly-scraps-plans-to-bid-for-host-of-2024-olympic-games/. Läst 20 december 2015. 
 48. ^ [a b] ”2024 Olympics bidding contest could feature two cities from the Middle East after proposed changes to rules” (på engelska). The Daily Mail. http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-2850599/2024-Olympics-bidding-contest-feature-two-cities-Middle-East-proposed-changes-rules.html. Läst 20 december 2015. 
 49. ^ ”Dubai preparing to launch bid for 2024 Olympics” (på engelska). The National. http://www.thenational.ae/sport/uae-sport/dubai-preparing-to-launch-bid-for-2024-olympics. Läst 20 december 2015. 
 50. ^ ”South Africa considering nationwide bid for 2024 Olympic and Paralympic Games” (på engelska). Inside the games. http://www.insidethegames.biz/articles/1024857/south-africa-considering-launching-nationwide-bid-for-2024-olympic-and-paralympic-games. Läst 20 december 2015. 
 51. ^ ”South Africa Will Skip Next Two Olympic Bids; Will Be Poised For 2032” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/south-africa-will-skip-next-two-olympic-bids-will-be-poised-for-2032/. Läst 20 december 2015. 
 52. ^ ”Mexico will not bid for 2024 Olympics because of "economic and infrastructural" difficulties” (på engelska). Inside the games. http://www.insidethegames.biz/articles/1019229/mexico-will-not-bid-for-2024-olympics-because-of-economic-and-infrastructural-difficulties. Läst 20 december 2015. 
 53. ^ ”Istanbul set to bid again for 2024 Olympics but final decision will be taken at end of year” (på engelska). Inside the games. http://www.insidethegames.biz/articles/1021959/istanbul-set-to-bid-again-for-2024-olympics-but-final-decision-will-be-taken-at-end-of-year. Läst 18 december 2015. 
 54. ^ ”?????????? ?????? ?????????? ? ???????” (på ukrainska). Champion. Arkiverad från originalet den 23 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151023085728/http://www.champion.com.ua/olympic-games/2010/03/17/281628/. Läst 20 december 2015. 
 55. ^ ”Official Report of the Organising Committee of the Games of the XXII Olympiad” (på engelska). sid. 122. http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/1980/or1980v2pt1.pdf. Läst 20 december 2015. 
 56. ^ ”Lviv Drops Candidacy for 2022 Winter Olympic Games, IOC Says” (på engelska). The Moscow Times. http://www.themoscowtimes.com/news/article/lviv-drops-candidacy-for-2022-winter-olympic-games-ioc-says/502704.html. Läst 20 december 2015. 
 57. ^ ”Köpenhamn funderar på OS 2024”. Svenska dagbladet. http://www.svd.se/kopenhamn-funderar-pa-os-2024. Läst 20 december 2015. 
 58. ^ ”Malmö vill söka OS med Köpenhamn”. Expressen. http://www.expressen.se/kvp/malmo-vill-soka-os-med-kopenhamn/. Läst 20 december 2015. 
 59. ^ ”Köpenhamn vill ha OS-samarbete med Hamburg”. News Öresund. http://www.newsoresund.se/kopenhamn-vill-ha-os-samarbete-med-hamburg/. Läst 20 december 2015. 
 60. ^ ”Lima Peru Bids For 2015 Pan American Games, Considers Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/other-games-bids/lima-peru-bids-for-2015-pan-american-games-considers-olympic-bid/. Läst 20 december 2015. 
 61. ^ ”Lima to be venue for 2024 Olympic host city decision after win bid to host 2017 IOC Session” (på engelska). Inside the games. http://www.insidethegames.biz/articles/1024261/lima-to-be-venue-for-2024-olympic-host-city-decision-after-win-bid-to-host-2017-ioc-session. Läst 20 december 2015. 
 62. ^ ”Malaysia-Singapore can be Olympics host, says Bach” (på engelska). Daily Express. http://www.dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=101892. Läst 20 december 2015. 
 63. ^ ”News & Features Jobs Property Startups Lifestyle Community More 'Madrid shouldn't bid for 2024 Olympics': Mayor” (på engelska). TheLocal.es. http://www.thelocal.es/20130912/madrid-shouldnt-bid-for-2024-olympics-mayor. Läst 20 december 2015. 
 64. ^ ”Nairobi planning to bid for 2024 Olympics: Kenyan PM” (på engelska). Reuters. http://ca.reuters.com/article/sportsNews/idCABRE8771AH20120808. Läst 20 december 2015. 
 65. ^ ”Kenya Considers A 2028 Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/kenya-considers-a-2028-olympic-bid/. Läst 20 december 2015. 
 66. ^ ”India PM to Bach: No 2024 Olympic Bid” (på engelska). Around the Rings. Arkiverad från originalet den 23 september 2015. https://web.archive.org/web/20150923174941/http://www.aroundtherings.com/site/A__51091/Title__India-PM-to-Bach-No-2024-Olympic-Bid/292/Articles. Läst 20 december 2015. 
 67. ^ ”Busan postpones 2024 Olympic and Paralympic bid following Tokyo 2020 win” (på engelska). Inside the games. http://www.insidethegames.biz/articles/1015957/busan-stalls-on-2024-olympic-bid-following-tokyo-2020-win. Läst 20 december 2015. 
 68. ^ ”Saudiarabien ville ha könsdelat OS”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/sport/saudiarabien-ville-ha-konsdelat-os/. Läst 20 december 2015. 
 69. ^ ”Exclusive: Rogue Bulgarian Bid Seeks Sofia 2024 Olympic Games” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/2024-olympic-bid-news/exclusive-rogue-bulgarian-bid-seeks-sofia-2024-olympic-games/. Läst 20 december 2015. 
 70. ^ ”Stockholm bör söka sommar-OS”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stockholm-bor-soka-sommar-os_6403909.svd. Läst 24 augusti 2011. 
 71. ^ ”Det blir inget OS i Stockholm och Åre på vintern år 2022” (på engelska). Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=5759832. Läst 20 december 2015. 
 72. ^ ”St. Petersburg still in the mix for 2024 Olympic bid” (på engelska). NBC Sports. http://olympics.nbcsports.com/2014/05/19/st-petersburg-russia-2024-olympics/. Läst 20 december 2015. 
 73. ^ ”Russia’s Sochi suggested as host for 2024 Olympics” (på engelska). Washington Times. http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/31/russias-sochi-mooted-as-host-for-2024-olympics/. Läst 20 december 2015. 
 74. ^ ”Här är städerna där VM 2018 ska avgöras”. Expressen. http://www.expressen.se/sport/fotboll/har-ar-staderna-dar-vm-2018-ska-avgoras/. Läst 20 december 2015. 
 75. ^ ”KMT presidential candidate aims at hosting Olympics” (på engelska). The China Post. http://www.chinapost.com.tw/sports/olympics/2008/01/20/139762/KMT-presidential.htm. Läst 20 december 2015. 
 76. ^ ”Universiade Doorway To Taiwan 2024 Summer Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/universiade-doorway-to-taiwan-2024-summer-olympic-bid/. Läst 20 december 2015. 
 77. ^ ”No plans for Taipei to bid for the 2024 Olympics: officials” (på engelska). Taipei Times. http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2014/06/12/2003592577. Läst 20 december 2015. 
 78. ^ ”Toronto City Council Overwhelming Votes On 2024 Summer Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/toronto-city-council-overwhelming-votes-on-2024-summer-olympic-bid/. Läst 20 december 2015. 
 79. ^ ”2024 Olympics: John Tory confirms Toronto won't enter a bid” (på engelska). CBC News. http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/olympics-toronto-bid-tory-1.3228434. Läst 20 december 2015. 
 80. ^ ”Boston Selected To Bid For 2024 Olympic Games” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/featured/boston-selected-to-bid-for-2024-olympic-games/. Läst 20 december 2015. 
 81. ^ ”List Of Cities For Potential U.S. Bid For 2024 Games Narrowed To Four” (på engelska). Team USA. http://www.teamusa.org/News/2014/June/13/USOC-narrows-list-of-cities-to-four-for-potential-bid-for-Olympic-and-Paralympic-Games. Läst 20 december 2015. 
 82. ^ ”Philadelphia voices interest in the 2024 Olympics” (på engelska). Philly.com. http://www.philly.com/philly/blogs/heardinthehall/Philadelphia-voices-interest-in-the-2024-Olympics.html. Läst 20 december 2015. 
 83. ^ ”Tulsa 2024 Olympic prospects still alive as private endeavor” (på engelska). Tulsa World. http://www.tulsaworld.com/news/local/tulsa-olympic-prospects-still-alive-as-private-endeavor/article_d8f08d47-fb01-5250-8ec7-c8bc8c7e4fcc.html. Läst 20 december 2015. 
 84. ^ ”New York Considers 2024 Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. http://gamesbids.com/eng/summer-olympic-bids/future-summer-bids/new-york-considers-2024-olympic-bid/. Läst 20 december 2015.