Anslutningsfördraget 2011

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Europeiska flaggan Europeiska unionens fördrag
Anslutningsfördraget 2011
Fördrag mellan (...) (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Utfärdat av medlemsstaterna
Undertecknat i Bryssel, Belgien
Depositarie Italiens regering
Offentliggjort i EUT L 112 2012
Celexnummer 12012J
Juridiskt bindande ja, med direkt effekt
Undertecknat 2011-12-09
Ikraftträdande 2013-07-01
Annan lagstiftning
Ändrar EU-fördraget
EUF-fördraget
Euratom-fördraget
Utgör en del av primärrätten
Status: Ej implementerad unionsrätt

Anslutningsfördraget 2011 är ett av Europeiska unionens fördrag som signerades den 9 december 2011 av Europeiska rådets representanter och Kroatiens regeringsrepresentanter i Bryssel, Belgien. Fördraget innehåller bestämmelserna för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen och trädde i kraft den 1 juli 2013.

Innan fördraget kunde träda i kraft var det tvunget att ratificeras av alla Europeiska unionens medlemsstater, Europaparlamentet och Kroatien. Europaparlamentet godkände fördraget den 1 december 2011, med röstsiffrorna 564 för, 38 emot och 32 avstående.[1] Anslutningsfördraget godkändes i en folkomröstning i Kroatien den 22 januari 2012 med två tredjedelar för och en tredjedel emot.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Den 21 februari 2003 ansökte Kroatien om medlemskap i EU. Den 18 juni 2004 blev landet en officiell kandidat och den 3 oktober 2005 påbörjades medlemsförhandlingar med EU. Den 24 juni 2011 uppmanade Europeiska rådet medlemsstaterna att avsluta medlemsförhandlingarna med Kroatien i slutet av månaden och att underteckna ett anslutningsfördag i slutet av året. Förhandlingarna avslutades den 30 juni 2011. Den 12 oktober 2011 gav Europeiska kommissionen ett positivt yttrande om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen och den 1 december 2011 gav Europaparlamentet sitt samtycke med röstsiffrorna 564 för, 38 emot och 32 avstående.

Anslutningsfördraget undertecknades den 9 december 2011 i Bryssel och trädde i kraft den 1 juli 2013. Den 21 juni 2013 deponerade Tyskland som sista medlemsstat sitt ratificeringsinstrument och därmed blev det formellt fastlagt att Kroatien skulle bli medlem 1 juli 2013.

Kroatiska observatörer[redigera | redigera wikitext]

Från och med undertecknandet av anslutningsfördraget erhöll Kroatien observatörstatus i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd. Efter beslut i talmanskonferensen, erhöll Kroatien också tolv observatörer, utsedda av det nationella parlamentet, i Europaparlamentet från och med den 1 april 2012. Deras mandat sträckte sig fram till dess att Kroatien anslöt sig till unionen. Observatörskapet innebär att företrädaren har rätt att delta i sammanträden, yttra sig men inte delta vid omröstningar.[2]

Syfte och innehåll[redigera | redigera wikitext]

Kroatien blir fullvärdig medlem i unionen.

Ratificering[redigera | redigera wikitext]

Ratificeringsförfarandet i detalj[redigera | redigera wikitext]

  Slutgiltig deposition avklarad
  Ratificeringsförfarandet avklarat
  Ratificeringsförfarandet ej klart
  Ratificeringsförfarandet stoppat
Signerat Godkänt Ratificerat Deponerat

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Röstresultat
  2. ^ Europaparlamentets observatörer

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.