Anton Nyström

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Anton Nyström
Anton Nyström 1928.JPG
Född15 februari 1842[1][2]
Gustavi församling[2]Sverige
Död17 juni 1931[1][2] (89 år)
Engelbrekts församling[2]Sverige
BegravdNorra begravningsplatsen[3][4]
kartor Blue pencil.svg
NationalitetSvensk
SysselsättningLäkare[2], skribent, pedagog, psykiater
Anton Nyströms gravvård på Norra begravningsplatsen i Stockholm.

Christen Anton Nyström, född 15 februari 1842 i Göteborg, död 17 juni 1931 i Stockholm, var en svensk läkare, föreläsare, folkbildare och skriftställare samt skapare av Stockholms arbetareinstitut 1880. Han var son till grosshandlaren Lars Fredrik Nyström och Carolina Kristina Silfverstolpe.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Nyström blev student i Uppsala 1860 och, efter studier där samt vid Karolinska institutet, medicine doktor i Lund 1868.

Nyström var biträdande fältläkare i dansk-tyska kriget 1864, idkade 1866 och 1868–1869 studier i utlandet, bosatte sig därefter i Stockholm och har alltsedan som läkare ägnat sig åt hudåkommor samt sinnessjukdomar. Han verkade några årtionden för spridning av positivismens sociala, politiska och religiösa läror samt stiftade 1879 i Stockholm ett positivistiskt samfund, vars föreståndare han var. Detta lilla samfund hade upptagit Auguste Comtes allmänna grundsatser, men bemödade sig att undvika de bisarra ytterligheterna i hans system. Ur dessa grundsatser, som innebär förpliktelsen att "leva för andra" samt att "verka för befästandet av ordningens och framåtskridandets sak med moraliska medel", härledde sig Nyströms nitiska deltagande i de demokratiska rörelserna inom huvudstaden under 1880-talet.

Anton Nyström var bland annat expert på könssjukdomar och profilerade sig även som sexualupplysare, särskilt efter att det populärvetenskapliga verket Könslifvet och dess lagar kom ut 1904, en bok som Nyströms ordinarie förläggare Karl Otto Bonnier refuserade[5]. Det var Nyström som lärde sexualupplysaren Elise Ottesen-Jensen att prova ut pessar.[6]

I syfte att motverka alkoholism, asocialitet, kriminalitet och inflytandet från extremistiska agitatorer inom arbetarklassen samt ledd av övertygelsen om folkbildningens nödvändighet, skapade han 1880 (oktober) Stockholms arbetareinstitut. Nyström var institutets föreståndare från dess begynnelse till maj 1908 och har, trots att han länge var motarbetad från mer än ett håll, hängivet verkat för dess bestånd. Detta institut blev utgångspunkten för den populärvetenskapliga föreläsningsrörelsen i Sverige, för vilken statsunderstöd under år 1913 utgick med 270 000 kronor till 540 föreläsningsanstalter, under det att kommuner eller enskilda lämnade minst lika mycket som det utgående statsbidraget.

Nyström förfäktade med stor energi sina åsikter genom ströskrifter, i pressen, på flera olika möten, genom föreläsningar samt olika opinionsyttringar o.s.v. Han förordade bland annat bildande av fackföreningar, religionsfrihet, kyrkans skiljande från staten, nykterheten och ett betryggande nationalförsvar samt bekämpade den materialistiska och hätska riktningen inom socialismen.

Nyström var 1919 tidigt ut med att i skrift föreslå homosexualitetens avkriminalisering i Sverige, i Om homosexualiteten inför vetenskapen och lagen (dock inte först; det var psykiatern Frey Svenson i en tidningsartikel 1907). I sin ungdom kände Nyström den blivande professorn i filosofi Pontus Wikner som uppenbart svärmade för Nyström. Nyström besvarade dock inte de djupa känslorna, och det finns ingenting som tyder på att han över huvud taget haft kärleksrelationer med män. I sin bok från 1919 syftar Nyström uppenbart på Wikner när han beskriver "en äldre kamrat X, högt värderad för sin ädla personlighet; han var filosof och slutligen professor".[7]

Anton Nyströms personliga arkiv finns på Stockholms stadsarkiv och innehåller bland annat en omfattande brevsamling från kända och okända personer i hans samtid.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

Självbiografi[redigera | redigera wikitext]

 • 1859-1929 : en 70 års historia : personliga minnen och iakttagelser. Stockholm: Bonnier. 1929. Libris länk 

Filosofi och religion[redigera | redigera wikitext]

 • Den gamla tiden inför den nya : positivistiska dialoger. 1. Stockholm: Eberling. 1875. Libris länk 
 • Gyldene ord ur mensklighetens allmänna religion. Stockholm: Förf. 1879. Libris länk 
 • Jesus och kristendomen ur naturvetenskaplig och historisk synpunkt. Stockholm: Ad. Bonnier. 1873. Libris länk 
 • Judarne förr och nu samt judefrågan i östra Europa och dess lösning. Stockholm: Svanbäck. 1919. Libris länk 
 • Kristendomen : dess uppkomst, utveckling och upplösning. Stockholm: Tiden. 1926. Libris länk 
 • Kristendomen och den fria tanken : en kritisk historisk framställning. 1-2. Stockholm: Björck & Börjesson. 1908. Libris länk 
 • Kristendomens strid mot den vetenskapliga kulturen. Stockholm: Förf :n. 1892. Libris länk 
 • Den kristna kyrkans och kyrkolärans utveckling under de sju första århundradena e. K. Stockholm: Adolf Bonnier. 1882. Libris länk 
 • Kyrkans revolutionering genom upplysningen. Stockholm: Bonnier. 1930. Libris länk 
 • Några ord om Zöllners metafysiska teori om rummets s.k. "fjerde dimension". [Stockholm]. 1880. Libris länk 
 • Om positivisternas uppgift : till enhvar medlem af Positivistiska Samfundet i Stockholm. Stockholm: Svanbäcks boktryckeri-ab. 1885. Libris länk 
 • Positivismen : En systemat. framställning af denna lära. Stockholm: Förf. 1879. Libris länk 
 • Positivismen och Herbert Spencer, eller är H. Spencers filosofi ett framsteg eller en tillbakagång? : kritik och sjelfförsvar. Stockholm: Förf :n. 1887. Libris länk 
 • Socialismens omöjlighet och den s.k. "vetenskapliga" socialismens ovetenskaplighet : jämte praktiska vinkar om arbetarefrågans lösning utan socialism. Stockholm: Förf :n. 1892. Libris länk 
 • Stockholms Arbetareinstitut och dess verksamhet 1880-1897 : - Das Arbeiterinstitut zu Stockholm von Prof. G.Hamdorff. Stockholm. 1897. Libris länk 
 • Den största politiska faran i Norden. Stockholm: [Nord. bokh.]. 1901. Libris länk 
 • Svensk positivistisk kalender. Stockholm: Förf. 1881. Libris länk 
 • Sändebref om Arbetareinstitutet. Stockholm. 1894. Libris länk 
 • Världskatastrofer och medlen till mänsklighetens räddning. Stockholm: Björck & Börjesson. 1922. Libris länk 
 • Vansinne och religion : belysning af diabolismens härjningar. Stockholm: Tryckt å Jämtlandspostens boktryckeri. 1895. [Libris registrering saknas].

Historia[redigera | redigera wikitext]

 • Allmän kulturhistoria eller det mänskliga lifvet i dess utveckling : systematisk framställning af civilisationens gång och naturlagarnes upptäckande. Del 1-6. Stockholm: Looström & komp. (i kommission). 1886-1892. Libris länk 
  • Nyström, Louise (1893). Alfabetiskt register till Allmän Kulturhistoria af Anton Nyström. Stockholm: C. & E. Gernandts f.-aktb. Libris länk 
 • Elsass-Lothringen tyskt eller franskt? : artiklar i Aftonbladet augusti-oktober 1902. Stockholm: Hjalmar Lundberg & Gösta Olzon. 1917. Libris länk 
 • Forntidens kulturhistoria : de österländska folken, den grekiska kulturen, den romerska kulturen, kristendomens första tid... Stockholm: Svanbäck. 1918. Libris länk 
 • Före, under och efter 1914 : världskriget : orsaker och ansvar. Stockholm: Svanbäck. 1915. Libris länk. http://runeberg.org/na1914/ 
 • Det historiska studiet. Stockholm: Ad. Bonnier. 1882. Libris länk 
 • Häxeriet och häxeriprocesserna. Studentföreningen Verdandis småskrifter, 99-0470915-7 ; 58. Stockholm. 1896. Libris länk 
 • Inför domstolen : Rannsakning med världskrigets upphovsmän (2., tillökta uppl). Stockholm: Fram. 1918. Libris länk 
 • Karl XII och sammansvärjningen mot hans envälde och lif. Stockholm: Gernandt. 1900. Libris länk 
  • 2. tillökade uppl. Stockholm: Bohlin. 1928. Libris länk 
 • Léon Gambetta och personlighetens betydelse i politiken. Stockholm: Förf. 1883. Libris länk 
 • Nyare tidens kulturhistoria : de europeiska staternas politiska och sociala historia, folkrätten och rättsskipningen... Stockholm: Svanbäck. 1918. Libris länk 
 • Polen förr och nu : skildringar ur Polens historia från statens grundläggning till 1925. Stockholm: Hökerbergs. 1925. Libris länk 
 • Polen och dess återupprättande. Stockholm: Björk & Börjesson. 1916. Libris länk 
 • Det stora kriget 1895 och huru Sverge räddades. Stockholm: Looström & K. 1891. Libris länk 
 • Striderna om östra Europa mellan Ryssland, Polen och Sverge : från äldsta tider till våra dagar. Stockholm: Gernandt. 1901. Libris länk. http://runeberg.org/naosteuro/ 
 • Tankar om unionskrisen : dess tolkning och lösning. Stockholm: Nordisk bokhandel i distribution. 1905. Libris länk 

Medicin[redigera | redigera wikitext]

Samhällsvetenskap[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] C Anton Nyström, Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt Biografiskt Lexikon: 8499
 2. ^ [a b c d e f g] Comité des travaux historiques et scientifiques, CTHS person ID: 122265, omnämnd som: Anton Nyström, läst: 9 oktober 2017
 3. ^ Norra begravningsplatsen.se, läs online, läst: 31 maj 2017
 4. ^ Nyström, CHRISTER ANTON, SvenskaGravar.se, läst: 11 april 2017
 5. ^ Karl Otto Bonniers refuseringsbrev finns i Anton Nyströms samling på Stockholms stadsarkiv, även publicerat på Stockholmskällan.
 6. ^ Levin, Hjördis: Elise Ottesen-Jensen i Svenskt biografiskt lexikon
 7. ^ Sympatiens hemlighetsfulla makt, kapitlet Homosexualitet i kulturdebatten av Greger Eman

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Andersson, Irene (1971). Anton Nyström : en svensk positivist före och efter sekelskiftet 1900 om frihet och jämlikhet. Forskningsprojektet Frihet och jämlikhet som pedagogiska grundbegrepp inom västerländsk demokrati (FOJ), 99-0714228-X ; 9Rapport / Institutionen för pedagogik, Uppsala universitet, 99-0245148-9 ; 12. Uppsala. Libris länk 
 • Edenholm, Douglas (1931). ”Anton Kristen Nyström - en svensk positivist : ett stycke svensk idéhistoria i modern tid”. Religion och kultur 1931(2) :4,: sid. 222-236. 0034-4001. ISSN 0034-4001.  Libris 11814730
 • Fornell, C. Edv (1891). Anton Nyström : en politisk studie. Stockholm: Looström & K. Libris länk 
 • Frängsmyr, Tore (1991). ”Föreläsningar för folket : om Arbetareinstitutet och folkbildningen”. Lychnos (Uppsala : Lärdomshistoriska samfundet, 1936-) 1991,: sid. 35-49. ISSN 0076-1648. ISSN 0076-1648 ISSN 0076-1648.  Libris 2584194
 • Frängsmyr, Tore (1977). ”Positivisten på barrikaderna”. Svärmaren i vetenskapens hus : idéhistoriska essäer (1977): sid. 96-137.  Libris 9673320
 • Leander, Sigfrid (1980). Folkbildningens födelse : Anton Nyström och Stockholms arbetareinstitut 1880-1980. Svenskt liv och arbete, 0348-9310 ; 32. Stockholm: Nordiska mus. Libris länk. ISBN 91-7108-182-8 
 • Leander, Sigfrid (1965). Från Anton Nyström till vi som vet mest : en studie över Stockholms arbetareinstitut och dess roll i svenskt folkbildningsarbete. Karlskrona: A. Abrahamsons boktr. Libris länk 
 • Lindberg, Folke (1976). Anton Nyström och den stockholmska arbetareliten under kampen om fackföreningarna. Stockholm: Svenska historiska fören. Libris länk 
 • Lundkvist, Ingmar (2001). ”Bildning och sedlighet : Stockholms Arbetareinstitut och dess strider”. Arbetarhistoria 2001(25) :1(=97),: sid. 14-19 : ill. 0281-7446. ISSN 0281-7446.  Libris 9819666
 • Franz LuttenbergerC Anton Nyström i Svenskt biografiskt lexikon
 • Schroff, P; Westerlund, C. A (1887). Några historiska anteckningar ur arbetarerörelsen i Stockholm. Stockholm. Libris länk. http://runeberg.org/pscaw/ 
 • Thyresson, Nils (1994). ”Anton Nyström : Sveriges förste praktiserande dermatolog och striden om hans bok "Hudåkommorna"”. Nordisk medicinhistorisk årsbok (Stockholm : Medicinhistoriska museet, 1968-1996) 1994,: sid. 133-150. ISSN 0303-6480. ISSN 0303-6480 ISSN 0303-6480.  Libris 2272552
Företrädare:
Edvard Wavrinsky
Ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
1898-99
Efterträdare:
Gustaf Rudolf Wretman