Apofatisk teologi

Från Wikipedia

Apofatisk teologi eller negativ teologi är en uppfattning enligt vilken en fullständig kunskap om Gud är ouppnåelig. Gud kan inte beskrivas i positiva termer; varje utsaga om hurudan Gud är förfelar alltid målet. Det enda möjliga sättet att beskriva Gud är med negationer: Gud är inte detta eller detta.

Motsatsen, då man ändå söker uttrycka något med positiva satser, kallas katafatisk teologi.

Den negativa teologin betonades inom nyplatonismen och fick på 1900-talet en renässans i den dialektiska teologin. Även i indisk filosofi finns motsvarigheter till negativ teologi (Neti, Neti.)

För en radikal negativ teolog så är även allegori och metafor oacceptabelt, eftersom det förutser bokstavlig beskrivning.[1]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]