Apostrof

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
' ’

Skiljetecken'

Apostrof, utelämningstecken eller enkelt citattecken, ’ eller ' , är ett kommateckenformat, upphöjt, stumt och i svenskan icke-diakritiskt skrivtecken. Apostrofen bör varken förväxlas med fot-, minut- och primtecknet (′) eller accenttecknen akut accent (´) och grav accent (`).

Användning i olika språk[redigera | redigera wikitext]

Apostrof

Apostrof används i olika språk för att markera sammanfogning eller utelämnande av bokstäver, eller som anföringstecken (citat). Välkända exempel är engelskans användning av apostrof för genitiv-s och verbsammandragningar (till exempel that’s John’s book, isn’t it?)[källa behövs] samt franskans bestämda artikel och prepositioner (till exempel l’école d’anthropologie).

Användning i svenskan[redigera | redigera wikitext]

I svenskan används apostrof för att markera att ett antal bokstäver i ett ord utelämnats, som till exempel i sta’n (kortform av staden) eller sammandragningen har’u (har du).

Enligt lingvistisk formalia tillämpas apostrof även för att urskilja betydelser av ord och uttryck: Att kasta vatten innebär ’urinera’. Inom citat, som markeras med citattecken, förvandlas de citattecken som finns i citatet (inre citat) till apostrofer.

På grund av inflytande av engelskan och möjligen danskan har apostrofen ibland i svenskan blivit felaktigt använd före vanligt genitiv-s: "Berra's verkstad". Så kallat apostrofgenitiv används sällan i svenskan. Man fogar varken apostrof eller -s till genitiv av namn som slutar på -s, -x eller -z, annat än om det är nödvändigt för tydlighet (och även då rekommenderas i första hand omskrivning): "Lars promemoria", "Kalix kommun", "Schweiz utrikespolitik", men möjligen "Hans skidor är längre än Anders'".

En annan felaktig variant är när apostrof förväxlas med akut accent, och vice versa.

En vedertagen norm för apostrofens och andra skrivteckens användning i svenskt skriftspråk är boken Svenska skrivregler. Användbar är också skriften [ http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b851483519095290e/1411629869129/Mynd-skrivreg2014-1.pdf Myndigheternas skrivregler].

Inom ekonomi används apostrofen för att förkorta belopp genom att ersätta tusental med apostrof. 30' betyder exempelvis 30 000 kr, 30' ' betyder 30 000 000 kr och så vidare.

Datateknik[redigera | redigera wikitext]

I datorer lagras de två varianterna av apostrof med följande nummer:

Unicode ASCII Namn i Unicode
U+0027 39 (hexadecimalt: 27) ' APOSTROPHE
U+2019 RIGHT SINGLE QUOTATION MARK

Se även[redigera | redigera wikitext]