Apostrof

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
' ’

Skiljetecken'

Apostrof, utelämningstecken eller enkelt citattecken, ’ eller ' , är ett kommateckenformat, upphöjt, stumt och i svenskan icke-diakritiskt skrivtecken. Apostrofen bör inte förväxlas med vare sig fot-, minut- och primtecknet (′) eller accenttecknen akut accent (´) och grav accent (`).

Användning i olika språk[redigera | redigera wikitext]

Apostrof

Apostrof används i olika språk för att markera sammanfogning eller utelämnande av bokstäver, eller som anföringstecken (citat). Välkända exempel är engelskans användning av apostrof för genitiv-s och verbsammandragningar (till exempel that’s John’s book, isn’t it?)[källa behövs] samt franskans bestämda artikel och prepositioner (till exempel l’école d’anthropologie).

Användning i svenskan[redigera | redigera wikitext]

I svenskan används apostrof för att markera att ett antal bokstäver i ett ord utelämnats, som till exempel i sta’n (kortform av staden) eller sammandragningen har’u (har du).

Enligt lingvistisk formalia tillämpas apostrof även för att urskilja betydelser av ord och uttryck: Att kasta vatten innebär ’urinera’. Inom citat, som markeras med citattecken, förvandlas de citattecken som finns i citatet (inre citat) till apostrofer.

På grund av inflytande från engelskan och möjligen danskan har apostrofen ibland i svenskan blivit felaktigt använd före vanligt genitiv-s: Berra’s verkstad. Då svenskan inte har plural-s behövs inte som i engelskan skillnad göras mellan plural-s och genitiv-s och ingen sådan apostrof tillfogas, utan det ska skrivas Berras verkstad. Man fogar inte -s till namn i genitiv som redan slutar på -s eller s-liknande ljud, som -s, -x eller -z: Lars promemoria, Kalix kommun, Schweiz utrikespolitik. Och även om detta förekommer relativt ofta i äldre texter, markeras normalt heller inte detta saknade -s med utelämningsapostrof, som i Anders’ skidor (betyder Anderss skidor), annat än om det är nödvändigt för tydlighetens skull: Hans skidor är längre än Anders’ (och även då rekommenderas i första hand omskrivning).

En annan felaktig variant är när apostrof förväxlas med akut accent, och vice versa.

En vedertagen norm för apostrofens och andra skrivteckens användning i svenskt skriftspråk är boken Svenska skrivregler. Användbar är också skriften [ http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b851483519095290e/1411629869129/Mynd-skrivreg2014-1.pdf Myndigheternas skrivregler].

Inom ekonomi används apostrofen för att förkorta belopp genom att ersätta tusental med apostrof. 30' betyder exempelvis 30 000 kr, 30' ' betyder 30 000 000 kr och så vidare.

Datateknik[redigera | redigera wikitext]

I datorer lagras de två varianterna av apostrof med följande nummer:

Unicode ASCII Namn i Unicode
U+0027 39 (hexadecimalt: 27) ' APOSTROPHE
U+2019 RIGHT SINGLE QUOTATION MARK

Se även[redigera | redigera wikitext]