Hoppa till innehållet

Arakidonsyra

Från Wikipedia
Strukturformel

Arakidonsyra, även kallad spindelsyra, är en fleromättad fettsyra med 20 kolatomer. Den utgör substrat för den vidare eikosanoidsyntesen, ibland endast diffust skild från prostaglandinsyntesen, vilken egentligen utgör en delmängd av eikosanoidsyntesen.

I allmänhet frigörs arakidonsyra från membranbundna fosfolipider, fosfatidylinositoltrifosfat PIP3, av enzymet fosfolipas A2. Fosfolipas A2 spjälkar bindningen mellan fosfolipidens glycerolskelett och fettsyran på position 2 i det, därav dess namn.

Arakidonsyra kan brytas ner till

  1. cyklooxygenasnedbrytningsprodukter, till exempel prostaglandiner
  2. lipoxygenasnedbrytningsprodukter, till exempel leukotriener
  3. cytokrom P450-nedbrytningsprodukter.