Hoppa till innehållet

Arbets- och näringsministeriet

Från Wikipedia
Finlands ministerier
Statsrådets kansli

Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

Justitiekanslersämbetet

Arbets- och näringsministeriet är ett ministerium i grundades vid ingången av 2008, då handels- och industriministeriet, arbetsministeriet samt inrikesministeriets enhet för regional utveckling sammanslogs.

Genom bildandet av ministeriet sammanfogades de forna ministeriernas samt de från inrikesministeriet tillkomna enheternas ansvarsområden så att arbets- och näringsministeriet handhar ett omfattande fält; bland annat sysselsättnings- och arbetslöshetsfrågor, arbetsmiljöfrågor, kollektivavtal, medling i arbetstvister, regional näringspolitisk utveckling, energipolitik, klimatpolitik, företagens internationalisering samt konkurrens- och konsumentpolitiska frågor. Arbets- och näringsministeriet är uppbyggd av fyra avdelningar; avdelningen för sysselsättning och företagande, för arbetslivs- och marknadsfrågor samt innovations- respektive energiavdelningen. Ministerposterna inom arbets- och näringsministeriet är närings- respektive arbetsministern, assisterad av varsin statssekreterarpost. Underställda ministeriet är arbets- och näringsbyråerna, Arbetskraftsinstitutet, Arbetsrådet, Centralen för turistfrämjande, Civiltjänstcentralen, Energimarknadsverket, Försörjningsberedskapscentralen, Geologiska forskningscentralen, Konkurrens- och konsumentverket, Konsumentforskningscentralen, Mätteknikcentralen MIKES, Patent- och registerstyrelsen, Teknologiska utvecklingscentralen Tekes samt riksförlikningsmannens byrå.[1]

Referenser[redigera | redigera wikitext]