Arbetstagarorganisation

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En arbetstagarorganisation är en organisation som sluter samman arbetstagare för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare.

Arbetstagarorganisationer finns på olika nivåer. En lokal arbetstagarorganisation på arbetsplatsen, som ingår i en större organisation, kallas ofta för (fack)klubb. Inom verkstadsindustrin är motsvarande benämning verkstadsklubb. Många mindre arbetsplatser saknar fack- och verkstadsklubbar.

En sammanslutning av en hel yrkeskår brukar kallas för fackförening. En sammanslutning av arbetstagare (även egenföretagare kan ingå) i ett helt land brukar kallas för fackförbund. Det kan baseras på yrke eller bransch eller en kombination (vissa yrken inom en eller flera branscher).

I lagtexter används termen arbetstagarorganisation för att beteckna vilken som helst av dessa nivåer.