Arméns jägarbataljon

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Arméns jägarbataljon
(AJB)
Norrbottens regemente vapen.svg
Vapensköld för Norrbottens regemente tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namn Arméns jägarbataljon
Datum 2005–
Land Sverige
Försvarsgren Armén
Typ Kavalleriet
Roll Utbildningsförband
Storlek Bataljon
Föregångare Norrlands dragonregemente
Del av Norrbottens regemente
Högkvarter Norrlands dragoner
Förläggningsort Arvidsjaur
Motto Flykt, överlevnad, motstånd
Färger Blått och orangegult          
Marsch "Norrlands dragonregementes marsch" (Carlsson).[1]
Årsdagar 20 september
Segernamn Nowodwor (1655)
Befälhavare
Bataljonschef Övlt. Mathias Holmqvist
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/1960 AM.005028.jpg
Förbandstecken m/51-m/60 AM.090983-K 4 (02).jpg
Tilläggstecken ND utbildningstecken.jpg

Arméns jägarbataljon (AJB), är ett kavalleri- och jägarförband inom svenska armén som verkat sedan 2005. Förbandet är förlagda till Detachementet Norrlands dragoner i Arvidsjaur.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Arméns jägarbataljon (AJB) har sina rötter och sin historia från Norrlands dragonregemente (K 4), som i sin tur har sitt ursprung från Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente som sattes upp på 1650-talet. Genom försvarsbeslutet 2004 beslutades att Norrlands dragoner skulle upphöra som eget regemente och från och med den 1 januari 2005 uppgå som bataljon inom Norrbottens regemente (I 19), men inom bibehållen förläggning.

AJB är samlokaliserade tillsammans med delar ur Försvarsmaktens vinterenhet (FMVE) inom Detachementet Norrlands dragoner i Arvidsjaur och är Försvarsmaktens resurs för strid och underrättelseinhämtning bakom fiendens linjer samt i områden där konventionella förband ej kan verka.

Den 25 juni 2009 lämnade övlt Mikael Nordmark över sin chefsroll som han innehaft sedan 2007 till övlt Urban Edlund. Både övlt Mikael Nordmark och övlt Urban Edlund gjorde sin grundutbildning vid Norrlands dragonregemente..[2]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

AJB är ett så kallat lätt förband, det vill säga man saknar tunga fordon som kräver ett externt underhåll. Dess organisation är flexibel för olika uppgifter och förbandet kan lätt och snabbt transporteras till en insats såväl inom Sverige som utomlands.

Efter godkänd genomförd kurs (Del 1 GKJ-B och del 2 GKJ-V) erhålls diplom, intyg om genomförd utbildning och utbildningstecken JÄGARE enligt beslut C FÖRBPROD se HKV 2012-08-28, 14515:52712 och C I 19 instruktion [3]. Bärandetillstånd regleras i HKV 2012-11-23, 14515:12237 Instruktion Utbildningstecken Jägare[4].

Bergsjägarplutonen[redigera | redigera wikitext]

Bergsjägarplutonen är en enhet i Försvarsmakten sedan 2007/2008 som består av militära bergsguider samt bergsspecialister som under 15 månader utbildas vid Arméns jägarbataljon (AJB) i Arvidsjaur för att senare placeras i insatsorganisationen. Plutonens uppgift är att upprätthålla bergsförmågan i olika insatsområden ute i världen. Efterfrågan på lättrörliga jägarsoldater som också kan utföra strid och spaning i bergsterräng har ökat efter Försvarsmaktens nuvarande engagemang i Centralasien. Bergsområden används som tillflyktsort och smugglingsleder för olika kriminella fraktioner, då få förband kan verka i just dessa områden.

Bergsjägarplutonen är modulärt uppbyggd med tre bergsjägargrupper och i tre militära bergsguider i syfte att kunna fördelas som stöd till plutoner, skvadroner eller tillfälligt sammansatta enheter. Huvuduppgiften är strid och spaning särskilt utvecklad i bergsterräng. Bergsjägarplutonen skall vid insats i bergsterräng vara tidigt insatt för att kunna inhämta information om terrängen och fienden via fast och rörlig spaning. Terränganalysen är av särskilt stor vikt för att kunna visa in en huvudstyrka utan påverkan av yttre förhållanden på ett säkert sätt. Huvudstyrkan visas in genom områden där de sedan kan uppnå överraskning för fienden som till exempel oväntade vägval i brant terräng.

Förutom grundläggande jägarutbildning får bergsjägarsoldaten också utbildning i framryckning över glaciär, lavinriskområde, klippa, is samt branta snöfält. Särskild vikt läggs vid ståsäkerhet på klippa, is samt alpin skidåkning i syfte att snabbt kunna förflytta sig i svår terräng. För att få påbörja utbildningen som bergsjägare krävs inryckning på AJB. Extra tester utförs strax efter den grundläggande jägarutbildningen som sammanvägt med GJU-betygen sållar ut aspiranterna.

Bergsplutonen blev engagerad efter Hercules-olyckan i Kebnekaiseområdet i mars 2012. Plutonen sökte som första enhet av bland annat glaciärerna runt Kebnekaisemassivet där de också hittade de första vrakresterna.

Utlandsuppdrag[redigera | redigera wikitext]

2000-talet[redigera | redigera wikitext]

ND ISAF utbtecken 159x177.jpg
 • 2001 Kosovo: KS04 K4/AMF1
 • 2004 Afghanistan: FS08 AJB /KS09 Spaningspluton
 • 2004 Afghanistan: FS09 AJB
 • 2005 Afghanistan: FS10 AJB
 • 2006 Afghanistan: FS11 AJB
 • 2007 Afghanistan: FS12 AJB
 • 2007 Afghanistan: FS13 AJB Internationella Jägarplutonen
 • 2007 Afghanistan: FS14 AJB bemannade skyttepluton DP.
 • 2009 Afghanistan: FS17 AJB Internationella Jägarplutonen
 • 2010 Afghanistan: FS18 AJB bemannade skyttepluton CQ
 • 2010 Afghanistan: FS19 AJB bemannade skyttekompaniet QL
 • 2011 Afghanistan: FS20 AJB bemannade skyttepluton AS
 • 2012 Afghanistan: FS23 AJB deltar bland annat med TACP-team samt vakt- och eskortenhet ur "strategiska reserven" i och med nedläggningen av Camp Monitor.
 • 2017 Mali: Mali06

Internationella Jägarplutonen, Jplut Int[redigera | redigera wikitext]

Den internationella jägarplutonen var ett registerförband som inom trettio dagar skulle kunna genomföra insatser både nationellt och internationellt. Anledningen till att man skapade den Internationella Jägarplutonen var att verka i förmågespannet mellan de konventionella förbanden och specialförbanden. Under våren 2004 handplockades de officerare som skulle ingå i den första plutonen. Man gjorde ett riktat utskick till före detta jägarsoldater inför rekryteringen till plutonen. Cirka 80 personer kallades till uttagningstester och 25 blev uttagna att påbörja grundutbildningen vid den Internationella Jägarplutonen. Utbildningen startade hösten 2004 och bedrevs fram till årsskiftet, därefter har flera övningar både i Sverige och utomlands genomförts med förbandet. Internationella Jägarplutonen har satts in i Kosovo (2006) och Afghanistan (2007 och 2009).

Bataljonschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2005–2007: Överstelöjtnant Peter Fredriksson
 • 2007–2009: Överstelöjtnant Mikael Nordmark
 • 2009–2013: Överstelöjtnant Urban Edlund
 • 2013–2016: Överstelöjtnant Teddy Larsson
 • 2016–20XX: Överstelöjtnant Mathias Holmqvist [5]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 204
 2. ^ ”Arméns jägarbataljon får ny chef”. Försvarsmakten. 26 juni 2009. http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Utbildningsforband/Norrbottens-regemente-I-19/Nyheter/Armens-jagarbataljon-far-ny-chef/. Läst 29 juni 2009. 
 3. ^ HKV 2012-08-28, 14515:52712 Utbildningstecken för Jägare
 4. ^ HKV 2012-11-23, 14515:12237 Instruktion Utbildningstecken Jägare
 5. ^ ”Mathias Holmqvist tar befälet på jägarbataljonen”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/12/mathias-holmqvist-tar-befalet-pa-jagarbataljonen/. Läst 9 december 2016. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • 1994 Umeås Blå Dragoner av Arvid Cronenberg
 • 2000 Jägarsoldat på K4 i Arvidsjaur av Anders Modin
 • 2003 Roger Rangers av Bertil Nelsson (Mertil Melins tid i US Army Rangers)
 • 2006 Från Salla till Hangöudd av Anders Grafström (Frivilliga ifrån K4 till Finland)
 • 2010 Norrlands dragonregemente - Jägarregementets 25 år i Arvidsjaur
 • Tidskriften Blå Dragonen är en tidskrift för jägarsoldater utbildade vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur, samt medlemmar i Kamratföreningen Blå Dragoner.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]