Arméns jägarbataljon

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ej att förväxla med Arméns jägarskola.

Arméns jägarbataljon
(AJB)
Norrlands dragonregemente vapen.svg
Vapen för Arméns jägarbataljon tolkat efter dess blasonering.
Officiellt namnArméns jägarbataljon
Datum2005–
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypKavalleriet
RollKrigsförband
StorlekBataljon
FöregångareNorrlands dragonregemente
Del avNorrbottens regemente [a]
HögkvarterArvidsjaurs garnison
FörläggningsortArvidsjaur
ValspråkSmå enheter-Svåra förhållanden-Stor effekt
FärgerBlått och orangegult          
Marsch"Norrlands dragoners marsch" (Carlsson) [b]
Årsdagar20 september [c]
SegernamnNowy Dwór (1655)
Befälhavare
BataljonschefÖvlt. Fredrik Andersson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/1960Truppslagstecken för kavalleriet.jpg
Förbandstecken m/51-m/60AM.090983-K 4 (02).jpg
TilläggsteckenND utbildningstecken.jpg

Arméns jägarbataljon (AJB), även känd som 193. jägarbataljonen, är ett kavalleri- och jägarförband inom svenska armén som verkat sedan 2005. Förbandsledningen är förlagd i Detachementet Norrlands dragoner i Arvidsjaur.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Inför försvarsbeslutet 2004 föreslog regeringen att endast ett jägarförband skulle kvarstå i grundorganisationen, av Livregementets husarer (K 3) och Norrlands dragonregemente (K 4). I valet mellan de två regementena, framhöll regeringen att Livregementets husarer ansågs vara en integrerad enhet med utbildning av underrättelseförband inklusive fallskärmsjägare och luftburna enheter. Till detta kom även att den särskilda skyddsgruppen är lokaliserad till Karlsborg. Vidare framhölls den närhet Livregementets husarer har till goda övnings- och skjutfält, närhet till mekaniserade förband och underhållsförband i Skövde samt den militära flygplatsen i Karlsborg. Gällande Norrlands dragonregemente ansåg regeringen att förbandet enbart är en plattform med utbildning av jägarförband, samt med en begränsad verksamhet på inom garnisonsorten. Därmed föreslog regeringen för riksdagen att Livregementets husarer (K 3) skulle kvarstå, och Norrlands dragonregemente (K 4) skulle avvecklas i Arvidsjaur. I dess ställe skulle en jägarbataljon upprättas vid Norrbottens regemente i Boden.[2] Dock fick regeringen inte någon egen majoritet i riksdagen för sin proposition, då Vänsterpartiet pekade på att Arvidsjaur som ort var extremt försvarsmaktsberoende, eftersom cirka 8% av ortens sysselsatta var anställda inom Försvarsmakten. Vidare pekade Vänsterpartiet på att den i propositionen redovisade hyresbesparingen, omfattande 22 miljoner kronor, skulle få bäras av Fortifikationsverket. Anledningen var att man ansåg att anläggningen i Arvidsjaur inte har någon alternativ användning.[3] I december 2004 nåddes en uppgörelse mellan vänsterpartiet och regeringen, där regeringen lovade ersättningsjobb till Arvidsjaur bland annat genom att jägarbataljonen, som i den nya organisationen tillhörde Norrbottens regemente i Boden, skulle förläggas till Arvidsjaur. Vidare skulle både civil som militär testverksamhet förläggas till Arvidsjaur.[4] Den 31 december 2004 avvecklades Norrlands dragonregemente (K 4), från och med 1 januari 2005 övergick regementet till en avvecklingsorganisation fram till dess att avvecklingen skulle vara slutförd senast den 30 juni 2006. Utbildningsbataljonen vid regementet kvarstod dock i Försvarsmaktens grundorganisation och inordnades i Norrbottens regemente som Arméns jägarbataljon (AJB) med bibehållen förläggning i Arvidsjaur.

Den 25 juni 2009 lämnade övlt Mikael Nordmark över sin chefsroll som han innehaft sedan 2007 till övlt Urban Edlund. Både övlt Mikael Nordmark och övlt Urban Edlund gjorde sin grundutbildning vid Norrlands dragonregemente.[5]

Den 24 juni 2010 blev Försvarsmaktens tekniska skola det sista förbandet som genomförde sin utryckningsceremoni, genom att 59 värnpliktiga soldaterna ur 1. tekniska bataljonen muckade, inför att värnplikten blev vilande i Sverige.[6] Den 12 juni 2018 blev Arméns jägarbataljon först att ta emot sina 140 kvinnor och män, som påbörjade en elva månader lång grundutbildning. Arméns jägarbataljon blev därmed först ut att ta emot värnpliktiga efter att värnpliktsutbildningen återaktiverats. Totalt var det 3000 män och kvinnor som fram till september 2018 som ryckte in på förbanden runt om i landet i och med att värnpliktsutbildningen återaktiverade efter att varit vilande sedan 2010.[7]

Den 14 maj 2019 överlämnade Försvarsberedningen sin slutrapport till regeringen, där man föreslog hur det det militära försvaret skulle utvecklas åren 2021–2025. Försvarsberedningen föreslog bland annat att Norrlands dragonregemente (K 4) skulle återupprättas för utbildning av norrlandsjägarbataljoner.[8] Försvarsmakten gjorde en analys av försvarsberedningens slutrapport "Värnkraft", där även Försvarsmakten föreslog att en ny organisationsenhet skulle upprättas i Arvidsjaur. Försvarsmakten föreslog att Norrlands dragonregemente skulle bildas från 2022 av detachementet Arméns jägarbataljon (AJB).[9]

Inför försvarsbeslutet 2020 presenterade regeringen den 12 oktober 2020 en överenskommelse om att från 2022 återetablera Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur.[10] I försvarspropositionen motiverade regeringen återinrättandet av regementet med den utökade grundutbildningen som följer av organiseringen av två norrlandsjägarbataljoner. Med en utökad utbildning i Arvidsjaur av norrlandsjägarbataljoner särskilt utformade och utbildade för att verka i subarktisk miljö förstärks även den militära närvaron och förmågan i övre Norrland, liksom möjligheterna att verka på Nordkalotten. Eftersom verksamhet kontinuerligt bedrivits i Arvidsjaur även sedan Norrlands dragonregemente lades ned finns huvuddelen av den infrastruktur som behövs redan på plats. För att återinrätta organisationsenheten Norrlands dragonregemente behöver, utöver befintliga lokaler, ytterligare militär och civil personal tillföras för att inrätta en regementsstab samt stödenheter såsom logistikenhet, försvarshälsa samt skjutfältsavdelning.[11] Senast den 1 mars 2021 skulle Försvarsmakten redovisa myndighetens planering till regeringskansliet (försvarsdepartementet) över återinrättandet av Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur.[12] Den 26 februari 2021 presenterade Försvarsmakten sitt budgetunderlag för 2022, där Försvarsmakten redovisade sin planering, förberedelser och verksamhet i syfte att kunna återinrätta de av försvarsbeslutet utpekade regementen. Norrlands dragonregemente föreslogs etableras från det fjärde kvartalet 2021.[13]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

ND ISAF utbtecken 159x177.jpg

Arméns jägarbataljon är Försvarsmaktens resurs för strid och underrättelseinhämtning bakom fiendens linjer samt i områden där konventionella förband ej kan verka. Jägarbataljonen är ett så kallat lätt förband, det vill säga man saknar tunga fordon som kräver ett externt underhåll. Dess organisation är flexibel för olika uppgifter och förbandet kan lätt och snabbt transporteras till en insats såväl inom Sverige som utomlands.

Efter godkänd genomförd kurs (Del 1 GKJ-B och del 2 GKJ-V) erhålls diplom, intyg om genomförd utbildning och utbildningstecken JÄGARE enligt beslut C FÖRBPROD se HKV 2012-08-28, 14515:52712 och C I 19 instruktion.[14]. Bärandetillstånd regleras i HKV 2012-11-23, 14515:12237 Instruktion Utbildningstecken Jägare[15]

Internationell verksamhet[redigera | redigera wikitext]

 • 2001 Kosovo: KS04 K 4/AMF 1
 • 2004 Afghanistan: FS08 AJB /KS09 Spaningspluton [d]
 • 2004 Afghanistan: FS09 AJB [e]
 • 2005 Afghanistan: FS10 AJB
 • 2006 Afghanistan: FS11 AJB
 • 2007 Afghanistan: FS12 AJB
 • 2007 Afghanistan: FS13 AJB Internationella Jägarplutonen
 • 2007 Afghanistan: FS14 AJB bemannade skyttepluton DP.
 • 2009 Afghanistan: FS17 AJB Internationella Jägarplutonen
 • 2010 Afghanistan: FS18 AJB bemannade skyttepluton CQ
 • 2010 Afghanistan: FS19 AJB bemannade skyttekompaniet QL
 • 2011 Afghanistan: FS20 AJB bemannade skyttepluton AS
 • 2012 Afghanistan: FS23 AJB deltar bland annat med TACP-team samt vakt- och eskortenhet ur "strategiska reserven" i och med nedläggningen av Camp Monitor.
 • 2017 Mali: Mali06

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Bergsjägarplutonen[redigera | redigera wikitext]

Bergsjägarplutonen är en enhet i Försvarsmakten sedan 2007/2008 som består av militära bergsguider samt bergsspecialister som utbildas vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur för att senare placeras i insatsorganisationen. Plutonens uppgift är att upprätthålla förmågan nationellt men även vid behov vid utlandsinsatser. Bergsområden används som tillflyktsort och smugglingsleder för olika kriminella fraktioner, då få förband kan verka i just dessa områden.

Bergsjägarplutonen är modulärt uppbyggd med tre bergsjägargrupper och samt bergsmästare i syfte att kunna fördelas som stöd till plutoner, skvadroner eller tillfälligt sammansatta enheter. Huvuduppgiften är strid och spaning särskilt utvecklad i bergsterräng. Bergsjägarplutonen skall vid insats i bergsterräng vara tidigt insatt för att kunna inhämta information om terrängen och fienden via fast och rörlig spaning. Terränganalysen är av särskilt stor vikt för att kunna visa in en huvudstyrka utan påverkan av yttre förhållanden på ett säkert sätt. Huvudstyrkan visas in genom områden där de sedan kan uppnå överraskning för fienden som till exempel oväntade vägval i brant terräng.

Förutom grundläggande jägarutbildning får bergsjägarsoldaten också utbildning i framryckning över glaciär, lavinriskområde, klippa, is samt branta snöfält. Särskild vikt läggs vid uthållighet/rörlighet i svår terräng i subarktiskt miljö sommar/vinter. För att få påbörja utbildningen som bergsjägare krävs värnpliktig jägarutbildning och därefter söker man till yrkessoldat vid Bergsjägarplutonen.

Bergsjägarplutonen blev engagerad efter Hercules-olyckan i Kebnekaiseområdet i mars 2012. Plutonen sökte som första enhet av bland annat glaciärerna runt Kebnekaisemassivet där de också hittade de första vrakresterna.

Internationella jägarplutonen[redigera | redigera wikitext]

Internationella jägarplutonen (Jplut Int) var ett registerförband som inom trettio dagar skulle kunna genomföra insatser både nationellt och internationellt. Anledningen till att man skapade den Internationella Jägarplutonen var att verka i förmågespannet mellan de konventionella förbanden och specialförbanden. Under våren 2004 handplockades de officerare som skulle ingå i den första plutonen. Man gjorde ett riktat utskick till före detta jägarsoldater inför rekryteringen till plutonen. Cirka 80 personer kallades till uttagningstester och 25 blev uttagna att påbörja grundutbildningen vid den Internationella Jägarplutonen. Utbildningen startade hösten 2004 och bedrevs fram till årsskiftet, därefter har flera övningar både i Sverige och utomlands genomförts med förbandet. Internationella Jägarplutonen har satts in i Kosovo (2006) och Afghanistan (2007 och 2009).

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Arméns jägarbataljon är samlokaliserade tillsammans med delar ur Försvarsmaktens vinterenhet (FMVE) inom Detachementet Norrlands dragoner i Arvidsjaur.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

I samband med att Arméns jägarbataljon bildades den 1 januari 2005, övertog det nya förbandet traditionerna från det avvecklade Norrlands dragonregemente.[16] Vilket bland annat inkluderar Norrlands dragonregementes heraldiska vapen, förbandsmarsch, förbandstecken, årsdag samt segernamn.[17]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefen tituleras bataljonschef och har tjänstegraden överstelöjtnant.

 • 2005–2007: Överstelöjtnant Peter Fredriksson
 • 2007–2009: Överstelöjtnant Mikael Nordmark
 • 2009–2013: Överstelöjtnant Urban Edlund
 • 2013–2016: Överstelöjtnant Teddy Larsson
 • 2016–2020: Överstelöjtnant Mathias Holmqvist [18]
 • 2020–20XX: Överstelöjtnant Fredrik Andersson [f]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Arméns jägarbataljon 2005-01-01
Beteckningar
AJB 2005-01-01
Förläggningsort och övningsfält
Arvidsjaur (F) 2005-01-01
Arvidsjaurs skjutfält (Ö) 2005-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Bataljonen är sedan 2005 underställd chefen för Norrbottens regemente.
 2. ^ Förbandsmarschen antagen 2006, och ärvd Norrlands dragonregemente.[1]
 3. ^ Bataljonens högtidsdag, samt årsdagen för Slaget vid Nowy Dwór.
 4. ^ Uppsatt av Norrlands dragonregemente.
 5. ^ Uppsatt av Norrlands dragonregemente.
 6. ^ Fredrik Andersson tillträdde den 11 augusti 2020 som chef för bataljonen.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 22
 2. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:5”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/vart-framtida--forsvar_GS035/html. Läst 14 juni 2018. 
 3. ^ ”Motion 2004/05:Fö8”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-2004055-vart-framtida_GS02F%C3%B68. Läst 14 juni 2018. 
 4. ^ Löften till Arvidsjaur löste upp knuten”. Dagens Nyheter. 15 december 2004. http://www.dn.se/nyheter/politik/loften-till-arvidsjaur-loste-upp-knuten/. Läst 14 juni 2018. 
 5. ^ ”Arméns jägarbataljon får ny chef”. Försvarsmakten. 26 juni 2009. http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Utbildningsforband/Norrbottens-regemente-I-19/Nyheter/Armens-jagarbataljon-far-ny-chef/. Läst 29 juni 2009. 
 6. ^ ”Sista mucken i Sverige”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2010/06/sista-mucken-i-sverige/. Läst 16 juni 2018. 
 7. ^ ”Från skolbänken till lumpen – här rycker de första värnpliktiga in”. svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/fran-skolbanken-till-lumpen-har-rycker-de-forsta-varnpliktiga-in. Läst 16 juni 2018. 
 8. ^ ”Ds 2019_8 Värnkraft sammanfattning”. regeringen.se. https://www.regeringen.se/4ada4a/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsberedningen/slutrapport-14-maj/varnkraft-sammanfattning-svenska.pdf. Läst 14 december 2019. 
 9. ^ ”Försvarsmaktens underlag för försvarspolitisk proposition 2021–2025”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/2df78e607c87458fb3bd19b9dcb75bec/fm2019-20164.6-bilaga-1-fm-underlag-forsvarspol-prop.pdf. Läst 14 december 2019. 
 10. ^ ”Överenskommelse om förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation”. regeringen.se. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/overenskommelse-om-forstarkningar-av-forsvarsmaktens-grundorganisation/. Läst 28 februari 2021. 
 11. ^ ”Regeringens proposition 2020/21:30”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvaret-2021-2025_H80330. Läst 28 februari 2021. 
 12. ^ ”Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Försvarsmakten”. esv.se. https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=21217. Läst 28 februari 2018. 
 13. ^ ”Försvarsmaktens budgetunderlag för 2022”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-22-bilaga-1.pdf. Läst 27 februari 2021. 
 14. ^ HKV 2012-08-28, 14515:52712 Utbildningstecken för Jägare
 15. ^ HKV 2012-11-23, 14515:12237 Instruktion Utbildningstecken Jägare
 16. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 17 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160817031003/http://www.sfhm.se/globalassets/__media/pdfer-och-dokument/verksamhet/forsvarets-traditionsnamnd/skriften-med-bilagor/traditionsnamnden_forsvarets_traditioner_i_framtiden_med_oversiktlig_historik_fran_1500_talet_reviderad_2016-03-30.pdf. Läst 2 oktober 2016. 
 17. ^ ”Försvarsmaktens gemensamma identitet”. Arkiverad från originalet den 24 december 2013. https://web.archive.org/web/20131224105553/http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Heraldiska-vapen-logotyp/Grafisk_identitet_v1.3_130916.pdf. Läst 22 december 2013. 
 18. ^ ”Mathias Holmqvist tar befälet på jägarbataljonen”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/12/mathias-holmqvist-tar-befalet-pa-jagarbataljonen/. Läst 9 december 2016. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • 1994 Umeås Blå Dragoner av Arvid Cronenberg
 • 2000 Jägarsoldat på K4 i Arvidsjaur av Anders Modin
 • 2003 Roger Rangers av Bertil Nelsson (Mertil Melins tid i US Army Rangers)
 • 2006 Från Salla till Hangöudd av Anders Grafström (Frivilliga ifrån K4 till Finland)
 • 2010 Norrlands dragonregemente - Jägarregementets 25 år i Arvidsjaur
 • Tidskriften Blå Dragonen är en tidskrift för jägarsoldater utbildade vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur, samt medlemmar i Kamratföreningen Blå Dragoner.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]