Artillerimuseet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Artillerimuseet
ART DSN 1.jpg
Information
Typ av museumMilitärhistoriskt museum
PlatsNorra Åsum, Sverige Sverige
Koordinater55°59′03″N 14°08′46″E / 55.984089°N 14.146085°Ö / 55.984089; 14.146085

Artillerimuseet är ett militärhistoriskt museum söder om Kristianstad, på det nedlagda Wendes artilleriregementes (A 3) gamla övningsfält i Norra Åsum, söder om staden. Museet är numera statligt erkänt inom ramen för Sveriges militärhistoriska arv. Museet invigdes 1993 och i samband med det, bildades Wendes Militärhistoriska Förening, vilken är stödförening åt verksamheten.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Upprättandet av ett truppslagsmuseum för artilleriet, har länge diskuterats och planerats. Glädjande nog har detta nu kunnat genomföras. Föreningen Wendes Militärhistoriska Förening (WMF), bildades 1993 beroende på att Wendes artilleriregementet A3 flyttades från Kristianstad (Norra Åsum) till Hässleholm och för att det där, inte erbjöds något utrymme för museisamlingar. Några äldre byggnader ute på övningsfältet vid N Åsum kunde tas över och hyrs av Fortifikationsverket.

Idag omfattar den aktiva arbetsstyrkan cirka 25 personer med ett stort kunnande. Dessutom finns en stödorganisation med många medlemmar. Inledningsvis fanns tankar att samla enbart på den materiel som funnits på regementet. Vi studerade de andra artilleriregementenas museer, vilka till stor del bestod av samma pjäser och samlingar kring den egna regementshistorian. WMF beslöt därför att försöka samla in artillerisystemet i sin helhet, från slutet av 1700-talet till våra dagar.

Gamla kontakter på FMV, FM-LOG, Bofors och HKV, blev värdefulla samt naturligtvis främst de vid Statens Försvarshistoriska Museer. (SFHM), med Armémuseum. Detta i kombination med den stora arbetsstyrkan, kunde insamlingen starta. HKV stöttade oss och landets största samling växte upp. Vid en "inspektion" av de ansvariga för den statliga utredningen "Försvar i Förvar", ansågs samlingarna vara nationellt viktiga och så blev också budet till regeringen.

I december 2007, fattade regeringen beslut avseende 23 platser i landet, varav fyra är fortsatt statliga. Nu kunde samlingarna i Kristianstad formellt klassas som en nationell statlig artillerisamling.

Artillerimuseet blev därigenom verklighet från 1 januari 2008. Statens Försvarshistoriska Museer lämnar stöd och överför pjäser m.m. från sina samlingar till Artillerimuseet, så att även dessa nu kan visas. WMF blev stödförening till museet.

Byggnader[redigera | redigera wikitext]

Museet och dess samlingar är utställda i en fd. bondgård (Bostället), med stora ekonomibyggnader i sten samt i ett par före detta mobiliseringsförråd.

Utställningar[redigera | redigera wikitext]

Museet har nio huvudutställningar omfattande:

 • Ammunitionsutveckling inom artilleriet
 • Sambands- o teleteknik
 • Positionsartilleri
 • Äldre artilleripjäser från 1700-talet och framåt
 • Artilleripjäser från början av 1900-talet och framåt
 • Motorfordon av olika slag, även stridsfordon
 • Utställningshall med artillerisystemet under Kalla kriget
 • Specialutställningshall (2013 visas Kriget mot Napoleon 1813)
 • Baltutlämningsmuseet i Rinkaby. Inne på Rinkaby läger.

Bildgalleri[redigera | redigera wikitext]

Filmgalleri[redigera | redigera wikitext]

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Museet har också en uppvisningsenhet, Wendes Artilleridivision, vilken ingår i Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Förening (RSMF). Artilleridivisionen består av häst- och fordonsdraget artilleri. Mest framträdande är Wendes Ridande Batteri. Dessutom ingår Wendes Salutbatteri, vilka skjuter salut till exempel vid Doktorspromoreringar i Lund. Vidare ingår ett motorbatteri, en musikkår och ett trossbatteri.

Arrangemang[redigera | redigera wikitext]

 • Museet arrangerar aktiviteter såsom visning av artillerimuseets utställning, tändkulemotorer, riddartornering, fordonsuppvisning, salutskjutning m.m.
 • Museet anordnar även "Öppet Hus" enligt hemsidan.

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

 1. Boken Artillerimuseets Kristianstad "Samlingar". Utgiven av Wendes Militärhistoriska Förening. Redaktör Leif Mårtensson. Utgiven 2009. Se bild ovan.
 2. Se även Sveriges Militärhistoriska Arv.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]