Astrachankhanatet

Från Wikipedia
Astrachankhanatet
Xacitarxan; Xanlığı
Хаҗитархан Ханлыгы (Turkspråk)

1466–1556


Astrachankhanatets utbredning 1466–1556
Astrachankhanatets utbredning 1466–1556
Astrachankhanatets utbredning 1466–1556
Huvudstad Astrachan
Språk Turkspråk


Bildades 1466
 – bildades ur Gyllene horden
Upphörde 1556


Astrachankhanatet var ett av de khanat som uppstod efter upplösningen av Gyllene horden under loppet av 1400-talet.

Astrachankhanatet kom att komma i krig och konflikt med sina grannar däribland det ryska storfurstendömet Moskva. Det erövrades på 1500-talet av Moskvastaten under Ivan den förskräcklige.

Khanatet etablerades på 1460-talet i Astrachan av Mäxmud av Astrachan. khanatet var beläget i landområdet nordväst om Kaspiska havet, omfattande Volgadeltat. Det rör sig ungefär om samma territorium där den nuvarande Astrachan oblast och delrepubliken Kalmuckien är belägna.

Efter upplösningen av Gyllene Horden grundade som nämnts Mäxmud khanatet i Astrachan vid mitten av 1400-talet, och med huvudstaden med samma namn.