Attaché

Från Wikipedia
Version från den 24 januari 2016 kl. 21.43 av LarskeBot (Diskussion | Bidrag) (undviker förgreningssida, replaced: FörsvarsmaktenFörsvarsmakten med AWB)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sveriges försvarsattaché i Finland överste Ingemar Adolfsson med biträde.

Attaché är en diplomatisk tjänsteman av lägsta graden i utrikesdepartementet eller vid en beskickning. Det finns även andra arbetsuppgifter där press-, kultur- eller försvarsattachéer används.

Med försvarsattaché menas en officer placerad vid en diplomatisk beskickning hos en främmande stat med uppgift att följa med denna stats militära förhållanden och meddela hem sina erfarenheter. Det kan även ingå i uppgifterna att stödja den egna försvarsindustrin samt stödja de bilaterala förhållandena de olika ländernas försvarsmakter emellan. En försvarsattaché kan komma ur vilken som helst av de svenska försvarsgrenarna och ska inte förväxlas med militärattaché, som alltid kommer ur armén. Vid vissa större beskickningar har varje försvarsgren sin egen attaché. I dessa fall används termerna militär- eller arméattaché, marinattaché samt flygattaché. I Sverige tillhör attachéerna Försvarsmakten och hanteras av MUST.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Militärattaché, 1904–1926.