Hoppa till innehållet

Auroramottagning

Från Wikipedia

Auroramottagning eller Auroragrupp är en mottagning eller resurs som möter gravida kvinnor med förlossningsrädsla. Sådana finns vid de flesta förlossningsenheter i Sverige, dock med olika organisation och resurser.[1] Namnet Aurora kommer från romersk mytologi, och syftar på Aurora, morgondagens gudinna, som kom med ljuset efter nattens mörker.

Allmänt[redigera | redigera wikitext]

Förlossningsrädsla är i varierande grad ett problem för cirka en fjärdedel av alla gravida kvinnor, och uppemot var tionde gravid kvinna (6–10 %) bedöms uppleva en svår förlossningsrädsla, det vill säga uppemot 10 000 kvinnor per år i Sverige. Rädslan innebär ett lidande för den gravida kvinnan och i vissa fall är rädslan så stor att anknytningen till det ofödda barnet är hotad. Rädslan drabbar i högre grad kvinnor med psykisk ohälsa samt kvinnor som blivit utsatta för våld, men också dem som haft en tidigare förlossningsupplevelse som upplevts traumatisk.[2]

Enligt riktlinjer från SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi) bör en Auroraverksamhet bestå av erfarna förlossningsverksamma barnmorskor som helst har vidareutbildning i samtalsteknik, en eller flera obstetriker med särskilt intresse för psykosociala frågor och gärna möjlighet att kunna knyta kurator och/eller psykolog samt psykiater till gruppen.[3]

I första hand träffar de flesta kvinnor en barnmorska som identifierar kvinnans rädsla och behov av fortsatt stöttning, medan i vissa fall det är kvinnan själv som tar kontakt. I vissa fall är inte barnmorskans kompetens tillräcklig, och det kan då bli aktuellt att träffa förlossningsläkare för att planera förlossningen och i vissa fall är det psykoterapi kvinnan behöver.[2]

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har utvärderat metoder för att identifiera och behandla förlossningsrädsla. Man har funnit att självskattning med VAS-skala (visuell analog skala) kan användas för att identifiera behov av utredning/behandling, men att effekten av behandling av förlossningsrädsla är svårbedömd.[1]

Referenser[redigera | redigera wikitext]