Autodidaktik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Autodidaktik, självundervisning, att förvärva sakkunskaper utan att erhålla formell undervisning från annan. Ordet stammar från grekiskans autos ('själv') och didaskein ('lära', 'undervisa'), och betyder alltså 'självlärdhet'. En autodidakt är en självlärd person.

Betydelsen av autodidaktik sträcker sig över den enkla betydelsen om självstyrd lärande. Ett iver och intresse för bildning utan vägledd undervisning och i hög mån självmotivation samt individens förmåga att inte bry sig om institutioner och i stället kontrollera sitt eget öde är karakteristisk för en autodidakt.

Autodidakter används inom litteraturvetenskapen om en grupp författare under 1900-talet med rötter i arbetarklassen eller den obesuttna landsbygdsbefolkningen som saknade formell utbildning. Deras verk kännetecknas ofta av social kritik, national-historiskt intresse, samt moraliska spörsmål i vardagen. Bland svenska autodidakter kan nämnas Gustav Hedenvind-Eriksson, Moa Martinson, Harry Martinson, Ivar Lo-Johansson och Vilhelm Moberg. Axel Wallengren ("Falstaff, fakir") kallade sig skämtsamt Autodidaktiæ Doktor.