Availo Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Availo Sverige
TypAktiebolag
HuvudkontorStockholm
BranschIT
Historia
Grundat2011
Övrigt
Webbplatswww.availo.se


Sedan juni 2014 ägs Availokoncernen av IP-Only AB. IP-Only är en modern svensk datakom- och Internetoperatör som äger sin egen fiberinfrastruktur som förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors samt många städer däremellan. I Sverige driver IP-Only ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät, bygger accessnät och har flera datacenter som erbjuder colocation och molnbaserade tjänster till företagskunder.

Availo har egna datacenter och är en ISP, Internet Service Provider med ett eget IP-nät, AS 16150.

Med hjälp av denna infrastruktur erbjuder Availo tjänster för drift av servrar och datalagring (hosting och colocation) samt tjänster för datakommunikation till företagskunder. För denna typ av tjänster används ofta förkortningen IaaS: Infrastructure as a Service.

Datacenter[redigera | redigera wikitext]

Availos datacenter i Sverige finns i Hammarby Sjöstad, Stockholm Sätra och Mjärdevi i Linköping. Availos datacenter är byggda med 2N redundans för el, kyla och uppkoppling. Dubbla elsystem, PDU:er och dieselaggregat garanterar avbrottsfri serverdrift. För uppkoppling mot servrarna i datacentren har kunderna full valfrihet av operatör.

Datakommunikationstjänster och Internetaccess[redigera | redigera wikitext]

Förutom uppkoppling mot kunds servrar i datacenter levererar Availo olika typer av uppkoppling mellan kontor och till Internet. De olika teknikerna är VPN, fiber, SHDSL, svartfiber, IP-transit och våglängder. Lösningarna för VPN (Virtual Private Network) sätts samman av olika kombinationer av VPLS (Virtual Private Lan Service) och MPLS (Multiprotocol Label Switching).

Kyllösningar i datacenter för högeffektshosting[redigera | redigera wikitext]

Availo arbetar kontinuerligt med att förbättra de tekniska lösningarna för att minska driftens belastning på miljön.

Genom att dra nytta av frikyla och innovativa kyllösningar är PUE (Power Usage Effectiveness) i datacentren mycket lågt, vilket innebär att enbart en liten andel av den el som förbrukas används för att kyla servrarna. PUE i datacentren mäts i realtid.

De effektiva kyllösningarna möjliggör högeffektshosting av exempelvis bladservrar upp till 20 kW per rack. En effektiv kyllösning, som klarar av att kyla höga effekter, gör att racken i datacentret kan fyllas helt, vilket gör att datacentrets kapacitet kan användas fullt ut.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Availo bildades 2011 då Phoneras affärsområde Managed Services bolagiserades. Grunden till Availo Sverige är sju företag som successivt fusionerats och köpts upp av Phonera. Inom företaget finns därför erfarenhet av hosting, byggande och drift av datacenter och IP-nät från Internets ungdom: 1990-talet.

Port80 är ett av de företag som idag ingår i Availo. Port80 grundades 1996 av Erik Kjellin, Robert Olsson och Mats Nordin. 1996 byggde företaget sin första datahall på Kungsholmen, som 2012 blivit en av Availos core siter i Stockholm.

Eftersom kunder efterfrågade Internetanslutning blev Port80 en ISP, Internet Service Provider: AS 16150. Detta nät blev snabbt känt för sin stabilitet och höga kapacitet. Det har fortsatt att utvecklas inom de olika företagskonstellationerna det ingått i, och kompletterats av det nät som följde med in i Phonera-koncernen från Nocom Networks.

2004 gick Port80 samman med Rix Telecom AB och Rix Port80 bildades.

2006 köptes Nocom Networks AB och Rekall AB upp av Phonera och blir affärsområdet Managed Services. Båda företagen erbjöd hostingtjänster. Nocom Networks AB hade dessutom ett IP-nät.

2007 köptes Rix Port80 upp av Phonera. Samma år köper Phonera Linköpingsföretaget NetCamp AB, grundat av Per Gillerstrand och Johan Sörliden 1999. NetCamp AB blev snabbt en ledande leverantör av hostingtjänster i Linköping.

2007 invigdes ett nytt datacenter i Hammarby Sjöstad: DCH, byggt i egen regi under ledning av Erik Kjellin.

2009 invigdes ett nytt datacenter i Linköping, DCL, som byggt i egen regi.

2010 förvärvar Phonera den norska hostingleverantören Fasthost.

2011 bildas Availo då Phoneras affärsområde Managed Services bolagiseras, och det norska företaget Ventelo Hosting förvärvas.

2012 invigs Availos datacenter i Stockholm Sätra (DCS) och det första egna datacentret i Norge, beläget i Oslo (DCO).

2014 förvärvades Availokoncernen i sin helhet av IP-Only AB.

Tjänster[redigera | redigera wikitext]

Hosting[redigera | redigera wikitext]

Kunden placerar sina egna servrar i Availos datacenter eller hyr utrymme på Availos servrar. Kunden väljer vilka tjänster man vill komplettera med: drift och underhåll av operativsystem, övervakning av servrar, backup mm.

Colocation[redigera | redigera wikitext]

Colocation är en term som ofta används för den mest basala formen av hosting: Kunden utnyttjar möjligheten att placera sina servrar i datacenter för tillgång till en infrastruktur och säkerhet som är omöjlig att uppnå i egen regi: 2N redundans med dubbla system för el, kyla och reservkraft, samt skalskydd, brandsäkerhet och inbrottsskydd.

Fysisk Dedikerad Server[redigera | redigera wikitext]

En server i datacentret som ägs av Availo och hyrs av kund. Kunden har exklusiv rätt till den fysiska servern.

Virtuell Dedikerad Server[redigera | redigera wikitext]

Kunden köper ett lagringsutrymme på en av Availos servrar. Utrymmet på servern delas med andra genom att det fysiska lagringsutrymmet delas upp i virtuella servrar. De olika kunderna har ingen tillgång till den andres information. Denna tjänst gör det möjligt att tillhandahålla kostnadseffektivt och skalbart lagringutrymme.

Lagringstjänster på SAN[redigera | redigera wikitext]

Kunden utnyttjar Availos lagringsnät, SAN (Storage Area Network) och kan på så sätt hyra exakt det lagringsutrymme som behövs. Kunden slipper också allt tidskrävande driftsansvar.

Internetaccess[redigera | redigera wikitext]

S.k. bredband i form av fiber- eller kopparanslutning (SHDSL). Gör det möjligt att nå servrar i datacenter, information på Internet eller att koppla samman geografiskt spridda kontor i samma nätverk.

Tjänsten levereras med full duplex och har symmetrisk, garanterad kapacitet. Detta innebär att kapaciteten både kan skickas och tas emot samtidigt, att kapaciteten gäller i båda riktningarna och att kapaciteten inte är överbokad eller ”shapad”.

SHDSL[redigera | redigera wikitext]

SHDSL, en:Single-pair high-speed digital subscriber line, är en kopparanslutning för Internetaccess med garanterad, symmetrisk bandbredd.

Fiber[redigera | redigera wikitext]

Fiberaccess mot Internet med garanterad, symmetrisk bandbredd.

Redundant access[redigera | redigera wikitext]

Redundant access innebär att uppkoppling dubbleras. Detta kan göras med olika kombinationer av anslutningar med fiber och SHDSL.

Svartfiber[redigera | redigera wikitext]

Svartfiber är en passiv nättjänst som innebär att kunden hyr en fiberoptisk kabel (optopar).

Våglängd[redigera | redigera wikitext]

Våglängd är en transporttjänst som innebär att en optisk kanal hyrs ut. Med denna kan kunden överföra datakapacitet mellan två punkter i Availos fibernät. Tjänsten baseras på DWDM-teknik (Dense Wavelength Division Multiplexing).

IP-Transit[redigera | redigera wikitext]

IP-Transit är en anslutning mellan kund och leverantör som ger åtkomst till Internet. Tjänsten kräver att kunden har eget AS-nummer och egna IP-nät. Tjänsten levereras med BGP som routingprotokoll.

VPN (Virtual Private Network)[redigera | redigera wikitext]

Ett eget, gemensamt nätverk (LAN) på nationell nivå för hela företaget ger smidigare IT-drift och mindre underhåll, samt en gemensam internetuppkoppling med dedikerad bandbredd. Datakommunikationen inom nätverket överförs antingen via MPLS, Layer 2 (VLAN) eller VPN-tunnel.

E-VPN[redigera | redigera wikitext]

E-VPN är en Ethernet-tjänst som tekniskt löses med antingen MPLS, Layer2 eller en kombination av dessa.

IP-VPN[redigera | redigera wikitext]

IP-VPN är en MPLS-tjänst där Availo hanterar routing av kundens nät.

IPsec-VPN[redigera | redigera wikitext]

IPsec-VPN är en tunnlad Layer3-tjänst där Availo står för uppsättning och hantering av hårdvara.

Backup[redigera | redigera wikitext]

Kunden köper tjänst för säkerhetskopiering av sin data för att snabbt kunna återställa denna när behov uppstår.

Övervakningstjänst[redigera | redigera wikitext]

Availo övervakar kundens servrar eller access-tjänster och meddelar exempelvis om lagringsutrymmet är på väg att ta slut, och behöver utökas.

Brandvägg[redigera | redigera wikitext]

Brandväggar ger kundens servrar skydd mot externa attacker som hackerintrång eller överbelastning. För att inte utsätta företaget för risker är det viktigt att dessa underhålls genom att programvaran som utgör brandväggen kontinuerligt uppdateras.

Administrerad server[redigera | redigera wikitext]

Availo sköter kundens server genom att säkerställa att underhåll och uppdateringar av exempelvis operativsystem görs, att lagringsutrymmet är tillräckligt och genomför åtgärder när störningar uppstår.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]