Avelsgård

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En avelsgård var förr en stor gård där en adelsman eller kronan bedrev storskaligt jordbruk under överinseende av jordägaren eller dennes fogde. En alternativ driftsform var att jordägaren delade upp sina ägor i mindre gårdar, som arrenderades ut till s.k. landbor. Avel betyder i detta sammanhang avkastning eller produktion.