Avkriminalisering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Avkriminalisering, term inom juridiken som innebär att man inte längre straffbelägger en handling som tidigare enligt ett lands lag ansetts brottslig och medfört böter eller fängelse, i vissa länder dödsstraff. Det finns flera anledningar till varför en avkriminalisering sker. Det kan till exempel handla om att handlingen inte längre anses vara klandervärd eller att lagen är ineffektiv. Effektivare åtgärder kan istället vara att införa skadestånd, avgifter eller vitesföreläggande.

Begreppet skiljer sig från legalisering, som dessutom innebär att verksamheten blir föremål för civilrätt, till exempel beskattning.