Bäckenbotten

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Bäckenbotten är en muskelplatta i botten på bukhålan. Den har till uppgift att hålla upp de inre organen. Bäckenbottenmuskulaturen består av musculus levator ani (som i sin tur består av musculus ilioccygeus, musculus pubococcygeus [PC-muskeln] och musculus puborectalis) samt musculus coccygeus. Muskulaturen i bäckenbotten tjänar till att lyfta densamma och därmed öka intrapelviskt och intraabdominellt tryck, vilket har en fysiologisk funktion vid forcerad andning, hosta, nysning, kräkning, urinering, defekation och förlossning.