Båtsport

Från Wikipedia
Thundercat i Vaxholmsloppet.

Båtsport är en benämning på sjöfart i rekreationssyfte. De båtar som används för båtsport kallas fritidsbåtar.

Båtsport kan delas in i: