Böjd geometri

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
En generaliserad struktur med centralatomen i rosa.

Böjd geometri är en molekylär geometri, varav det finns två slag med koordinationstalen 3 respektive 4. En böjd molekyl kan skrivas som AX2E samt AX2E2, där A betecknar centralatomen, X betecknar substituenter och E betecknar fria elektronpar. I idealfallet när samtliga X är identiska är bindningsvinkeln för AX2E 120° och för AX2E2 cos-1(-1/3) ≈ 109,5° (förutsatt att X och E upptar lika stor platts i rymden). Dipolmomentet är i bägge fallen skilda ifrån 0, d.v.s. de är polär molekyler.

Exempel böjda molekyler av AX2E-typ är: svaveldioxid SO2 och ozon O3.

Exempel böjda molekyler av AX2E2-typ är: vatten H2O, svaveldifluorid SF2.