Bönhus

Från Wikipedia
Version från den 12 augusti 2015 kl. 17.12 av Yger (Diskussion | Bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett bön(e)hus är ett kapell använt för gudstjänster och bönemöten, framförallt inom väckelserörelserna. I exempelvis Norge säger man istället "bedehus".

Inom en del sammanhang ersätter samlingarna i bönhusen helt gudstjänstbesök i Svenska kyrkan, medan de i andra sammanhang används som komplement. Det är främst hos Evangeliska fosterlandsstiftelsen i Norrland som begreppet har använts. Även missionshydda eller bara Hyddan, har tidigare beskrivit en liknande lokal. Inom Svenska missionskyrkan och några andra samfund har liknande lokaler benämnts missionshus. Numera används alltmer begreppet kyrka även för smärre kristna lokaler.

De flesta laestadianska föreningar har eget bönhus, där man regelbundet håller sammankomst.