BBCode

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

BBCode, ibland BB-kod på svenska, är en förkortning som står för Bulletin Board Code och används som kodningsformat på en del internetforum. Konceptet liknar en simpel variant av HTML, men använder hakparenteser ([ ]) istället för "mindre- och större än"-tecken (< >). Urvalet taggar är också mycket mindre än det i HTML.

BBCode-taggar[redigera | redigera wikitext]

Följande är de mest vanliga BBCode-taggar som finns tillgängliga på de flesta moderna forum. De visas nedan tillsammans med deras motsvarigheter i HTML-språk. Det ska dock noteras att taggarnas effekter kan bli ändrade automatiskt och att de inte fungerar likadant på alla webbplatser som använder BBCode.

BBCode HTML Effekt
[b]Fetstilt text[/b] <strong>Fetstilt text</strong> Fetstilt text
[i]Kursiv text[/i] <i>Kursiv text</i> Kursiv text
[u]Understruken text[/u] <u>Understruken text</u> Understruken text
[url]http://sv.wikipedia.org[/url] <a href="http://sv.wikipedia.org"> http://sv.wikipedia.org</a> http://sv.wikipedia.org
[url=http://wikipedia.org]Gör en text klickbar som handlar om den adress (Wikipedia) användaren vill hänvisa till[/url] <a href="http://wikipedia.org">Gör en text klickbar som handlar om den adress (Wikipedia) användaren vill hänvisa till</a> Gör en text klickbar som handlar om den adress (Wikipedia) användaren vill hänvisa till
[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Wikipedia-logo.png/ 150px-Wikipedia-logo.png[/img] <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Wikipedia-logo.png/ 150px-Wikipedia-logo.png"> Wikipedia-logo.png
[quote]Citattext[/quote] <blockquote>Citattext</blockquote>
(Oftast implementerat på mer avancerade sätt)
Det man vill citera:

Citattext

[code]Monospaced text[/code] <pre>Monospaced text</pre> Monospaced text
[size=15]Ändra storlek på text[/size]
("12" är vanligtvis standard i forum. Vanligtvis mätt i pixlar (px))
<span style="font-size:15px;">Ändra storlek på text</span> Ändra storlek på text
[color=red]Röd Text[/color]
eller

[color=#FF0000]Röd Text[/color]
(Det går att använda många olika färgnamn här (på engelska) eller hex-koder)

<span style="color: #FF0000;">Röd Text</span> Röd Text
[:-)] (Finns inte tillgängligt på alla webbplatser)
eller

:smile:

(Och oftast andra uttryckssymboler)

<img src="Face-smile.gif" alt="" /> Face-smile.svg

(Bilder och storlek på uttryckssymbolerna varierar)

Många forum har en FAQ med information om hur man kan använda deras egna varianter av BBCode.

Exempel på konvertering av BBCode till HTML med hjälp av PHP[redigera | redigera wikitext]

<?php
function bbcode2html($strInput) {
  return preg_replace(
    array(
      '/\\[url[\\:\\=]((\\"([\\W]*javascript\:[^\\"]*)?([^\\"]*)\\")|'.
        '(([\\W]*javascript\:^\\*)?(^\\*)))\\]/ie', '/\\[\\/url\\]/i',
      '/\\[b\\]/i', '/\\[\/b\\]/i',
      '/\\[i\\]/i', '/\\[\/i\\]/i',
      '/\\[quote\\]/i', '/\\[\/quote\\]/i'
    ),
    array(
      '\'<a href="\'.(\'$4\'?\'$4\':\'$7\').\'">\'', '</a>',
      '<b>', '</b>',
      '<i>', '</i>',
      '<blockquote>', '</blockquote>'
    ),
    $strInput
  );
}
?>

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]