Bailey bridge

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bailey bridge i Wadi el Kuf, Libya
Bailey bridge i Turin, Italien

Bailey bridge eller som svenskt försvarsmateriel kallad BB2 (BalkBro 2), är ett fältbrosystem uppbyggt av prefabricerat fackverk. Användningen i Sverige är främst som reservbro vid ombyggnad eller haveri av en bro.

Konstruktören av bron var en civilanställd, Donald Bailey, vid brittiska krigsmakten. Bron kom först till användning under andra världskriget i Italien. Materialet fick en stor spridning och licenstillverkades av flera länder. Bron går att bygga i spann upp till ca 60 meter och som flytande bro på pontoner i princip hur lång som helst. Grunden är ramar som fogas med sprintar och tvärbalkar som skall bära körbanan. Ramarna kan monteras i bredd och på höjden för att öka bärigheten av bron. En trippel-dubbel har således på varje sida tre ramar i bred och två på höjden, detta är den kraftigaste bron som går att montera med materialet.

Bron lanseras på plats med hjälp av en nos byggd av samma material. Under byggnad och lansering ligger bron på boggies och rullar, den skjuts över språnget varefter den byggs med beaktan av var tyngdpunkten finns, för att inte riskera att bron rasar utanför stödpunkterna.