Barnauktion

Från Wikipedia

Barnauktion var en metod för upphandling av barnavård i Sverige och Finland under 1800-talet och det tidiga 1900-talet där föräldralösa barn utackorderades till lägst bjudande vid fattigauktioner. Barnen "såldes" således inte.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige genomfördes fattigauktiorna av socknar och fattigvårdsstyrelser och kungjordes i kyrkorna. Den som vid auktionen gav det lägsta budet, alltså den som krävde lägst ersättning, fick ta hand om barnet. Tillvägagångsättet innebar att kostnaderna för barnens uppehälle kunde hållas nere. Det hände att barn blev utackorderade flera gånger, med något års mellanrum.[1] År 1918 blev barnauktioner förbjudet enligt lag i Sverige.

Exempel på kända svenskar som blivit bortauktionerade är finansminister Fredrik Vilhelm Thorsson, som vid nio års ålder 1874 blev föräldralös, omhändertagen av sockenmännen och såld på barnauktion. Hanna Lindmark blev från tio års ålder tills hon fyllde 15 år, mellan 1870 och 1875, utauktionerad årligen till olika fosterföräldrar. Uppfinnaren av Karlsons klister, Axel Karlson, blev såld på barnauktion vid 12 års ålder 1901. Detsamma gäller musikern Tomas Ledins farfar Jonas, som utackorderades på barnauktion på torget i Härnösand.[2]

Finland[redigera | redigera wikitext]

Barnauktioner förekom även i Finland. Systemet var vanligt i Finland, särskilt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, tills det förbjöds 1923. Myndigheterna anordnade dock auktioner ännu på 1930-talet, eftersom lagen var dåligt upprätthållen vid den tiden. Den sista auktionen ägde rum i Finland 1935. Auktionen ersattes gradvis av placering av barn i fosterfamiljer på offentliga medel.

Beskrivningar av sådana förekommer bland annat i Theodolinda Hahnssons roman Huutolaiset från 1887 som särskilt behandlar utauktionerade föräldralösa barn (även tryckt av bokförlaget Otava 1918)[3] och i Erik Bircks bokserie Nykarleby stads historia utgiven 1980–1988.[4]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Ohlsson, Rigmor (22 april 2009). ”Såld till lägstbjudande” (MP3- och Flash-format). Tendens. Sveriges Radio P1. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3381&artikel=2770386. Läst 29 maj 2013. 
  2. ^ Sorri, Elina (20 februari 2012). ”Min farfar såldes på barnauktion”. Arbetarbladet. ISSN 1103-9027. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120525135841/http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.4398396--min-farfar-saldes-pa-barnauktion-. Läst 29 maj 2013. 
  3. ^ Huutolaiset, fritt tillgänglig på Project Gutenberg. Svensk titel ungefär "De utropade". (finska)
  4. ^ Birck, Erik (1980). ”V. Fattigvården före branden – Barnauktioner”. Nykarleby stads historia: del II 1810–1875. Nykarleby: Nykarleby stads förlag. sid. 286 ff. ISBN 951-99283-9-1. ”Den 6 mars 1849 utauktionerades de ifrågavarande barnen på ett års tid ’till erhållande af föda, vård och kläder jemte undervisning i bokläsning’. Auktionen förrättades i sockenstugan. […] Kommittén gjorde sig möda att hos vårdnadshavarna inpränta, att barnen skulle vårdas med omsorg och lämnas föda och nödig beklädnad samt undervisning i bokläsning. För detta ägde de rätt att kvartaliter ur stadens fattigkassa uppbära den nu betingade ersättningen.”