Barneskole

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Barneskole är en typ av primärskola i Norge med elever från första till sjunde klass. En del mindre barneskoler har bara elever från första till fjärde klass. Skolor där två eller flera årskurser har slagits samman kallas fådelte (fördelade) skoler; medan små skolor med alla elever i en klass kallas udelte (odelade). Årskullarna delas ofta in i småskoletrinnet, som omfattar elever från första till fjärde klass, och mellomtrinnet, från femte till sjunde klass.

Barneskolen är en del av grundskolan.