Barometriska höjdformeln

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Barometriska höjdformeln visar lufttrycket som en funktion av höjden över havet.

p(h)=p(0)\cdot e^{-Mgh/(RT)}

Där

P_b = Atmosfärstrycket uttryckt i Pascal
T = Temperatur i Kelvin
h = Höjd över havet i Meter
R = Gaskonstanten för luft: 8,3 N*m / (mol*K)
g_0 = Tyngdaccelerationen 9,8 m/s²
M = Luftens molarmassa 0,0289 kg/mol