Bebyggelseregistret

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bebyggelseregistret (BeBR) är ett svenskt informationssystem som tillhandahåller information om det byggda kulturarvet. Riksantikvarieämbetet är den myndighet som ansvarar för databasen. Med det byggda kulturarvet i registret menas "Byggnaden måste ingå i ett område som har blivit inventerat eller vara byggnadsminnesmärkt för att finnas med i registret."[1]

Registret startades 1998 och tillgängliggjordes på internet i mars 2001; vid denna tidpunkt innehöll det 23 000 dokument (texter, ritningar, fotografier etc.) över byggnader i 13 kommuner.[2]

Enligt Kulturmiljölagen är det Riksantikvarieämbetet som har överinseende över kulturminnesvården i Sverige. I detta ingår utveckling av samarbeten mellan olika aktörer inom området och analys av de konsekvenser som förändringar i samhället medför i kulturmiljön.[3] Nya registreringar och uppdateringar av kulturhistorisk bebyggelseinformation görs löpande i Bebyggelseregistret. Uppgifterna hämtas från flera olika ställen så som arkiv, inventeringar, litteratur och dokumentationer. Denna information tas fram i samverkan med Riksantikvarieämbetet och kommer från länsstyrelser, kommuner, museer, Svenska kyrkan och universitet och högskolor.[4]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]