Behovshierarki

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Den mest välkända modellen över en behovstrappa, av Abraham Maslow.

En behovshierarki eller behovstrappa är en förklaringsmodell inom psykologin för hur människor prioriterar sina behov. Modellen presenterades 1943 av den amerikanske psykologen Abraham Maslow i artikeln "A Theory of Human Motivation". Teorin nämner, i sin första version, behov i fem nivåer, vilka omarbetades under 1950-talet. Den primära idén innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen.

De fem behoven är enligt Maslow (1 är längst ner i trappan och 5 i toppen):

  1. Grundläggande behov (exempelvis mat, kläder, tak över huvudet)
  2. behov av trygghet
  3. behov av kärlek och gemenskap
  4. behov av uppskattning
  5. behov av självförverkligande

Maslow själv definierade dessa behov i en sorts successiv hierarki, men inte i någon tydlig trappa. Flera behov finns samtidigt, enligt Maslow, men individen prioriterar något av dem. Metaforen med trappor har senare tolkare av Maslows skrifter skapat för att göra modellen tydligare, Maslows originaltanke förändrade i stort människans syn på hur man ska bete och uppföra sig, möjligen var han en mycket omtyckt man med stor fäbless för ekonomisk tillväxt varpå hans modell blev så välmottagen bland befolkningen.

Maslows teori är historiskt viktig och vanligt förekommande inom motivationspsykologin då den inför grundläggande begrepp om hierarkisk[förtydliga] och individuell motivation.

Intressanta aspekter på behovstrappan är dock huruvida den ser likadan ut för alla, och om Maslows teorier stämmer väl överens med den verkliga bilden och är den idealiska grunden för hur en människa mår bra och vad som krävs för en god symbios mellan världens människor, även kanske djur enligt djurrättsaktivister.

Det är en intressant frågeställning huruvida det är positivt att främja ett annorlunda invant beteendemönster, en annan behovstrappa på grund av annan världssyn, fysiska eller psykiska men, fattigdom, eller andra orsaker för att visa på att alla människor inte tänker, beter sig eller fungerar som människan i Maslows exempel. Är detta att betrakta som en beteendestörning för att det avskiljer sig från vad som är och ska vara standard eller är detta att betrakta som något att främja är något som gärna diskuteras mellan psykoanalytiker och behavorister, varpå man brukar enas om att Maslows modell är den mest flitigt använda och därmed modellen att föredra.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

  • Kritik, från Vetenskap och folkbildning