Belarus demografi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Belarus demografi inkluderar befolkningstäthet, etnicitet, utbildningsnivå, befolkningens hälsa, ekonomisk status, religion och andra aspekter om befolkningen. Belarus befolkning utgjorde 9 397 800 den 1 april 2020 enligt beräkning av Belarus statistiska kommitté.[1] Senaste publicerade folkräkningen hölls 14 oktober 2009 och då var antalet folkbokförda invånare (de jure) 9 503 807.[2] Folkräkningar hålls vart tionde år.[3]

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Belarus befolkningspyramid (2016)
 • Antal invånare (juli 2020): 9 477 918
 • Befolkningstäthet (juli 2020): 45,7 invånare per km²
 • Folkgrupper (2009): belarusier 83,7 procent; ryssar 8,3 procent, polacker 3,1 procent, ukrainare 1,7 procent, övriga 2,4 procent, ospecificerad folkgrupp 0,9 procent.
 • Språk (2009): ryska 70,2 procent, belarusiska 23,4 procent, övriga 3,1 procent (häri ingår de polska och ukrainska minoriteterna), ospecificerat språk 3,3 procent.
 • Religion (2011): Ortodox kristendom 48,3 procent, ingen religion 41,1 procent, romersk katolicism 7,1 procent, övriga religioner 3,5 procent.
 • Befolkningens åldersstruktur (2020):
  • 0–14 år: 1 524 604, 16,09 procent (varav män: 784 231; kvinnor: 740 373)
  • 15–24 år: 909 188, 9,49 procent (varav män: 467 393; kvinnor: 441 795)
  • 25–54 år: 4 164 558, 43,94 procent (varav män: 2 058 648; kvinnor: 2 105 910)
  • 55–64 år: 1 369 302, 14,45 procent (varav män: 605 330; kvinnor: 793 972)
  • 65 år och äldre: 1 510 266, 15,93 procent (varav män: 493 055; kvinnor: 1 017 211)
 • Befolkningens medianålder (2020): 40,9 år
  • Mäns medianålder: 38,0 år
  • Kvinnors medianålder: 43,9 år
 • Befolkningstillväxt (2020): -0,27 procent
 • Nativitet/födelsetal (2020): 9,5 födslar per 1 000 invånare
 • Mortalitet/dödstal (2020): 13,1 dödsfall per 1 000 invånare
 • Nettomigration (2020): 0,7 migranter per 1 000 invånare
 • Andel invånare i städer (2020): 79,5 procent
 • Stora städer med antal invånare (2020): Minsk (2 028 000)
 • Könskvot vid födseln (2020): 1,06 män per kvinna
 • Könskvot i hela befolkningen (2020): 0,87 män per kvinna
 • Moderns medelålder vid första födseln (2014): 25,7 år
 • Mödradödlighet (2017): 2 dödsfall per 100 000 levande födslar
 • Spädbarnsdödlighet (2020): 3,5 dödsfall per 1 000 levande födslar
  • Manlig spädbarnsdödlighet (2020): 3,9 dödsfall per 1 000 levande födslar
  • Kvinnlig spädbarnsdödlighet (2020): 3,1 dödsfall per 1 000 levande födslar
 • Förväntad livslängd vid födseln (2020): 73,8 år
  • Förväntad livslängd för män (2020): 68,3 år
  • Förväntad livslängd för kvinnor (2020): 79,5 år
 • Total fertilitet (2020): 1,5 barn per kvinna
 • Andel vuxna som är HIV-smittade (2018): 0,5 procent
 • Invånare som är smittade av HIV/AIDS (2018): 27 000
 • Dödsfall på grund av HIV/AIDS per år (2018): mindre än 500
 • Andel av den vuxna befolkningen som lider av fetma (2016): 24,5 procent
 • Läs- och skrivkunnighet hos invånare 15 år och äldre (2015): 99,8 procent
  • Bland män (2015): 99,8 procent
  • Bland kvinnor (2015): 99,7 procent

Samtliga siffror är tagna från The World Factbook.[4]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]