Beroende (olika betydelser)

Från Wikipedia

Beroende kan syfta på:

  • Beroende – ett beteendefenomen och psykiskt fenomen som innebär de fysiska och psykiska mekanismerna bakom att en person återkommande utsätter sig för något som den vet är skadligt
  • Spelberoende – ett psykologiskt eller socialt beroende av hasardspel
  • Medberoende – ett tillstånd som kan drabba en person som lever tillsammans med en missbrukare
  • Alkoholberoende – ett tillstånd av fortsatt konsumtion av alkoholdrycker trots de hälsoproblem och negativa sociala konsekvenser det orsakar
  • Läkemedelsberoende – beroende av narkotikaklassade läkemedel