Bertil Daggfeldt

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bertil Daggfeldt
Information
Född15 augusti 1933 (86 år)
Lövestads församling i Malmöhus län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenFlottan
Tjänstetid1955–1991
GradKommendör av första graden
Befäl1. ubåtsflottiljen,
Västkustens marinkommando

Sven Daniel Bertil Daggfeldt, född den 15 augusti 1933 i Lövestads församling i Malmöhus län,[1] är en svensk militär.

Daggfeldt tog studentexamen i Uppsala 1952. Han avlade sjöofficersexamen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1955 och tjänstgjorde som fänrik på HMS Gotland under långresa. Fartygschef minsvepare mindre, Arméns Gymnastik- och idrottsskola (GIS) och Marinens pressdetalj var några av de tidiga kommenderingarna. Sedan följde utbildning inom ubåtsvapnet: Vapenofficersskola och tjänstgöring på sju ubåtar. Åren 1964–1966 gick han Kungl Militärhögskolans stabskurs. Därefter fartygschef på ubåten Vargen. Han gick Ecole Supérieure de guerre navale i Paris 1967-1968, Cours Supérieure interarmées 1968-1969 och var flaggadjutant i Flaggen, Chefens för Kustflottan stab 1969-1970. Befordrades till kommendörkapten av första graden 1971 och var strategilärare vid Militärhögskolan 1970–1974. Åren 1974–1977 var han överbefälhavarens adjutant och 1977–1978 fartygschef på Älvsnabben under dess långresa via västra Afrika till Brasilien, Västindien och USA. År 1978 befordrades han till kommendör och var chef för 1. ubåtsflottiljen 1978–1981. Därefter var han souschef vid Nedre Norrlands militärområde 1981–1983, befordrad till kommendör av första graden 1982 och stabschef i samma militärområde 1983–1989. Han var chef för Västkustens marinkommando 1989–1991. Åren 1992–1995 var han generalsekreterare för Allmänna försvarsföreningen.

Bertil Daggfeldt var HKH Kronprisens adjutant 1968-1973, HM Konungens adjutant 1973-1978, HM Konungens överadjutant 1978-1992 samt kammarherre och vice ceremonimästare från 1995. Därefter HM Konungens ceremonimästare 1999-2002.

Daggfeldt invaldes 1974 som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet . I sitt inträdesanförande föreslog han en arktisk expedition 100 år efter Nordenskiöld med en svensk isbrytare. Ett av förslagen till forskningsprojekt var "Klimatologiska förändringar genom människans påverkan på miljön". Den internationella expeditionen YMER 80 genomfördes. 1980 invaldes Daggfeldt som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

 • "Lybska Svan" , Tidskrift i sjöväsendet, 1963, s. 3-27.
 • "Makt bakom ord. Om värdet av stridskrafter", Tidskrift i sjöväsendet, 1965, s. 568- 573.
 • ”Iran. Indiska Oceanens nya sjömakt”, Tidskrift i sjöväsendet, 1976, s. 221–253.
 • "Ett försvar med svensk profil" med docent Ingemar Dörfer , I: Svensk profil - Försvar i framtid, tolv fackmannauppsatser, Marinlitteraturföreningen nr 62, 1976, s.11-22.
 • "Marinens roll i fred och vid olika typer av konflikter" med överstelöjtnant Bengt Ekström, I: Svensk profil- Försvar i framtid, tolv fackmannauppsatser. Marinlitteraturföreningen nr 62, 1976, s.89-98.
 • ”Arktis. Morgondagens Medelhav”, Tidskrift i sjöväsendet, 1976, s. 288–303.
 • Filmmanus "Marinen" 1977.
 • "Ro i samma båt. Några erfarenheter av ledning och samarbete till sjöss", I: Sju uppsatser om ledning och samarbete inom Försvarsmakten, 1980, s.57-62. (M7749-708101).
 • "Vikingen - roddaren" , Fornvännen, Tidskrift för svensk antikvarisk forskning 1983/2 , s. 92-94.
 • Krigare och konstnärer i jämtländskt 1700-tal (med Lars Ljungström och Maj Nodermann; Jamtli, Östersund 2003).
 • ”Överhogdalsbonaden. Ett hästtäcke från Ångermanland?”, Oknytt, nr 3–4/2011, s. 1–13.
 • "Bruse förde lanklans -- ett tolkningsförslag" , Varia, nr 1 2011, s.3--23. Svenska Vapenhistoriska Sällskapets tidskrift.
 • Bibliografin och ytterligare skrifter är till del tillgängliga på www.ristat.se

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Anderson, Björn: Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. 20 år med akademien och dess ledamöter 1996–2016 (Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 2016), s. 91.
 • Kjellander, Rune: Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995 (Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 1996), s. 187.
 • Kjellander, Rune: Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter (Probus Förlag 2007), s. 60, 240.
 • Lundvall, Bengt: Arktis - en utmaning. I: Expeditionen YMER - 80, en slutrapport. (Kungl. Vetenskapsakademien Polarforskningskommittén) Stockholm 1987, s. 19-24.