Beta-2-stimulerare

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Selektiva beta-2-stimulerare (β2-stimulerare), eller beta-2-agonister (β2-agonister), är en grupp läkemedel som vidgar luftrören (bronkdilaterande), vilket minskar symtomen vid astma och KOL.

Läkemedlen fungerar genom stimulering av β2-receptorer, vilket häver sammandragningen av luftrörens muskler och därmed vidgas luftrören.

β2-stimulerare finns både som kortverkande och som långverkande.

Kortverkande[redigera | redigera wikitext]

Kortverkande β2-stimulerare ger effekt efter 5-10 minuter och effekten varar i 1-2 timmar. De kortverkande β2-stimulerare finns som tabletter, injektion, som inandnings­preparat i spray- och pulverform till inhalator eller som flytande lösning för nebulisator (t.ex. Pariboy).

Exempel på läkemedel innehållande kortverkande β2-stimulerare är:

Långverkande[redigera | redigera wikitext]

Långverkande β2-stimulerare finns som inhalator. Effekten dröjer upp till 1-2 timmar och kvarstår 12-14 timmar. Exempel på läkemedel innehållande långverkande β2-stimulerare är:

Sedan december 2009 finns även Indakaterol (Onbrez Breezhaler) godkänt som bronkvidgande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Effekten sätter in snabbt, inom 5 minuter och kvarstår under 24 timmar.

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Vanliga biverkningar är finvågig tremor (skakningar i händerna), nervositet, rastlöshet och hjärtklappning. Dessa biverkningar är oftast värst i början. Även kaliumnivån i blodet kan sjunka (hypokalemi) framförallt vid höga doser. Allvarligare hjärtbiverkningar är sällsynt/mycket sällsynt.

Många studier har genomförts beträffande säkerheten hos de långverkande preparaten. Studierna visar att åtminstone vissa av de långverkande preparaten (salmeterol och formoterol) kan öka risken för allvarliga astmarelaterade händelser, till exempel astmaorsakad död. Därför får dessa långverkande preparat aldrig tas utan samtidig behandling med inhalationssteroider. Preparaten ska heller aldrig ges om astman är välkontrollerad med enbart inhaltionssteroider.

De kortverkande preparaten (Buventol, Bricanyl, Ventoline m fl) ökar däremot inte risken för allvarliga astmarelaterade händelser.

Källor[redigera | redigera wikitext]