Bevistema

Från Wikipedia
Version från den 13 september 2011 kl. 17.45 av Tomas e (Diskussion | Bidrag) (WL-puts)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bevistema avser - inom processrätt - den omständighet som skall bevisas genom ett åberopat bevis. Då bevisningen ytterst tar sikte på ett rättsfaktum, utgör detta vanligtvis bevisets tema.

Det bevisvärde som måste uppnås för att en sådan omständighet, bevistemat, ska anses styrkt inom juridikens processrätt kallas beviskrav. När detta krav väl uppnåtts anses omständigheten föreligga fullt ut, även om olika grader av osäkerhet kan tillåtas.