Biblia Hebraica Stuttgartensia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Biblia Hebraica Stuttgartensia är en utgåva av gamla testamentet som huvudsakligen utgår ifrån Codex Leningradiensis, med fotnoter för textmässiga varianter från allehanda olika källor, exempelvis Septuaginta, Samaritanska Toran, Vulgata, Origens Hexapla, etc. Den återger en version av den masoretiska bibeltexten.

Böckernas ordningsföljd[redigera | redigera wikitext]

Ordningen av böckerna följer normalt kodexen, även när det gäller Ketuvim, där ordningen kan skilja sig något från den mest vanliga i tryckta hebreiska biblar. Sålunda följer Job efter Psaltaren och före Ordspråksboken, och "de fem rullarna" är placerade i ordningen: Ruts bok, Höga visan, Predikaren, Klagovisorna, och Esters bok. Den enda skillnaden handlar egentligen om Krönikeböckerna.

Den hebreiska kanon brukar betecknas som TaNaK, vilket är en förkortning för de olika kategoriernas hebreiska namn.

 • Torah – Lagen
 • Nevi'im – Profeterna
 • Ketuvim – Skrifterna

Torah - Lagen[redigera | redigera wikitext]

 1. Genesis [בראשית / Breishit] (Svensk översättning: "I början")
 2. Exodus [שמות / Shmot] (Svensk översättning: "Namn")
 3. Leviticus [ויקרא / Vayikra] (Svensk översättning: "Och Han kallade")
 4. Numeri [במדבר / Bamidbar] (Svensk översättning: "I vildmarken")
 5. Deuteronomium [דברים / D'varim] (Svensk översättning: "Orden")

Nevi'im - Profeterna[redigera | redigera wikitext]

 1. Josua [יהושע / Y'hoshua]
 2. Domarboken [שופטים / Shophtim]
 3. Första Samuelsboken och Andra Samuelsboken(I & II) [שמואל / Sh'muel]
 4. Kungaböckerna (I & II) [מלכים / M'lakhim]
 5. Jesaja [ישעיה / Y'shayahu]
 6. Jeremia [ירמיה / Yir'mi'yahu]
 7. Hesekiel [יחזקאל / Y'khezqel]
 8. De tolv profeterna [תרי עשר]
  a. Hosea [הושע / Hoshea]
  b. Joel [יואל / Yo'el]
  c. Amos [עמוס / Amos]
  d. Obadja [עובדיה / Ovadyah]
  e. Jona [יונה / Yonah]
  f. Mika [מיכה / Mikhah]
  g. Nahum [נחום / Nakhum]
  h. Habackuk [חבקוק /Havakuk]
  i. Sefanja [צפניה / Ts'phanyah]
  j. Haggaj [חגי / Khagai]
  k. Sakarja [זכריה / Z'kharyah]
  l. Malaki [מלאכי / Mal'akhi]

Ketuvim - Skrifterna[redigera | redigera wikitext]

"Sanningens böcker"

 1. Psaltaren [תהלים / Tehilim]
 2. Job [איוב / Iyov]
 3. Ordspråksboken [משלי / Mishlei]

"De fem rullarna":

 1. Rut [רות / Rut]
 2. Höga visan [שיר השירים / Shir Hashirim]
 3. Predikaren [קהלת / Kohelet]
 4. Klagovisorna [איכה / Eikhah]
 5. Ester [אסתר / Esther]

Resten av "Skrifterna":

 1. Daniel [דניאל / Dani'el]
 2. Esra-Nehemja [עזרא ונחמיה / Ezra v'Nekhemia]
 3. Krönikeböckerna (I & II) [דברי הימים / Divrei Hayamim]