Bigelow

Från Wikipedia

Bigelow är ett efternamn, som burits av bland andra: