Bildanalys

Från Wikipedia
För bildanalys i betydelsen bildbehandling, se bildanalys (bildbehandling).

Bildanalys syftar till förståelse och kategorisering av bilder.

Det finns många infallsvinklar, man gör ofta en distinktion mellan de metoder och läror som, å ena sidan, vill beskriva de element som bygger upp en bild och de regler som får dem att samverka, d.v.s. bildens inre struktur och, å andra sidan, de som vill förklara en bild utifrån den kontext bilden fungerar i eller på annat vis hänvisar till universella principer för att göra distinktioner mellan olika bilder.

Vad ser du i bilden? färger former och linjer - hur inverkar de på uttrycket?