Björndalen

För skidskytten, se Ole Einar Bjørndalen.

Björndalen är en stadsdel i Trollhättan, belägen på västra sidan av Göta älv, 2 km norr om centrala staden. De cirka 1 700 invånarna har stadens högsta medelinkomst, och bor huvudsakligen i villor.

Merparten av bebyggelsen tillkom under ett tiotal år från och med mitten av 1980-talet, men där finns även ett mindre antal småhus från tidigare delar av 1900-talet.

Under Björndalen passerar Trollhättetunneln.