Blasieholmen

Blasieholmen i februari 2013.

Blasieholmen är en halvöNorrmalm i Stockholms innerstad, väster om Nybroviken och öster om Strömmen och Gamla stan och sträcker sig söderut till Skeppsholmsbron. Blasieholmen var fram till början av 1700-talet en ö och skildes från Norrmalm av vattendraget Näckström.

På Blasieholmen återfinns bland annat Nationalmuseum, Grand Hôtel och Strand Hotel, Svenska Frimurare Orden, Wallmans salonger samt Dahlgrens och Wedholms restauranger.

Basområdet Blasieholmen hade år 2005 endast elva boende men 5385 arbetande.

Avgränsning[redigera | redigera wikitext]

Map
Blasieholmens informella avgränsning.

Blasieholmen saknar formell avgränsning men gränsar till vatten i tre väderstreck: Saltsjön och dess vikar Ladugårdslandsviken och Nybroviken. En vanlig avgränsning mot Stockholms city i nordväst är sträckningen Grevgränd / Arsenalsgatan / Nybrokajen. En annan möjlig något snävare avgränsning är Stallgatan. Sydost om Blasieholmen ligger Skeppsholmen som nås via Skeppsholmsbron och vidare till Kastellholmen.

Historik och etymologi[redigera | redigera wikitext]

Blasieholmen från Helgeandsholmen 1696. Från vänster märks bland annat Wachtmeisterska palatset, Bååtska palatset, de la Gardieska huset, Holmkvarnen och Holmkyrkan.

Det äldsta kända namnet på denna lilla holme är Käpplingen (Käplingen) och det förekommer i den medeltida berättelse om den händelse som brukar kallas Käpplingemorden. Den berättar om hur ett antal stockholmsborgare togs tillfånga av tyskar och brändes inne i ett hus. Detta skulle ha inträffat 1389 eller 1392 men det är osäkert om historien är sann.

Vid mitten av 1500-talet bytte holmen namn. Orsaken var att en örlogsstation som tidigare legat vid slottet Tre Kronor på 1550-talet flyttades över till denna holme som därmed kom att kallas Skeppsholmen (Skiipholman år 1565) och stundom endast Holmen. På 1640-talet började man anlägga ett nytt varv på nuvarande Skeppsholmen, som därmed även också fick överta namnet. På Blasieholmens äldsta kända karta från 1650-talet visas en ny tomtindelning efter att marinen hade lämnat holmen. Kartan är med all sannolikhet upprättad av stadsingenjören Anders Torstensson.[1] Den tidigare Skeppsholmen omtalades framgent som Gamble Skepzsholmen. Hur gammalt namnet Blasieholmen[2] är måste betecknas som mycket ovisst.

De två namnen Gamla Skeppsholmen (Gamble Skepzholmen) och Blasieholmen levde vid sidan av varandra fram till 1670-talet då det senare namnet tog över. Det är inte helt klarlagt vem denne Blasius var som gav namn åt holmen. Två namn har cirkulerat i historien; (1) Stadskrivaren (stadssekreteraren) Blasius Olsson Rask som verkade i Stockholm 1544–1567, som även var skeppsredare och (2) Blasius Dundej[3], med de olika stavningarna på efternamnet: Dunday, Dondy, Dundej, Dundee eller Dundie, en framgångsrik affärsman av skotsk härstamning, som på 1590-talet som ägde många fastigheter i Stockholm och som en tid kallades Johan III:s köpman.

Den del av nuvarande Blasieholmen där Nationalmuseum ligger var tidigare en kringfluten holme vars äldsta kända namn var Myntholmen. År 1634 färdigställdes en kyrka där för amiralitetets räkning. Holmen kom därefter att kallas Kyrkholmen. Kyrkan brann år 1822. I samband med uppförandet av Nationalmuseum (invigt år 1866), utfylldes den smala kanalen som skilde Kyrkholmen från Blasieholmen. Åren 1865–1867 uppfördes Blasieholmskyrkan, vilken revs 1964.

Den nordöstra delen av Blasieholmen användes tidigt som ett område för mottagning och upplag av fisk kallat Sillhofvet. Beslutet att reservera området för hanteringen av fisk togs av stadsledningen 1789 och upphävdes först 1871. Kvarteret har fortfarande kvar benämningen med den moderniserade stavningen Sillhovet.

Byggnader[redigera | redigera wikitext]

På Blasieholmen ligger:

Tidigare byggnader[redigera | redigera wikitext]

Föreslagna byggnader och trafikanläggningar[redigera | redigera wikitext]

Gator, broar och torg[redigera | redigera wikitext]

(Årtal i parentes anger när nuvarande namn gavs)

Blasieholmen från söder och från norr
Bilden till vänster är en vy från Gustav III:s staty på Skeppsbron. Bilden till höger är en vy från Strandvägen, april 2009. Bilden till vänster är en vy från Gustav III:s staty på Skeppsbron. Bilden till höger är en vy från Strandvägen, april 2009.
Bilden till vänster är en vy från Gustav III:s staty på Skeppsbron. Bilden till höger är en vy från Strandvägen, april 2009.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Råberg (1987), s. 52-53
  2. ^ Genitivformen av Blasius stavades som Blasii på 1800-talet och holmen som Blasiiholmen.
  3. ^ Stockholmiana I-IV i Fredrik Ulrik Wrangel, Stockholmiana I-IV (1912), 1912, sid. 43–55

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]