Blazar

Från Wikipedia
Version från den 24 maj 2017 kl. 03.47 av CommonsDelinker (Diskussion | Bidrag) ("Galaxies_AGN_Jet_LoS-sv.jpg" tas bort då den raderats från Commons av Daphne Lantier med motiveringen: per c:Commons:Deletion requests/File:Galaxies AGN Jet LoS-sv.jpg.)
Hoppa till navigering Hoppa till sök


En blazar eller blasar (blazing quasi-stellar object) är en typ av kvasar, dvs en mycket kompakt, ytterst ljusstark och snabbt variabel galaxkärna. Det som utmärker en blazar är att en av dess jetstrålar är riktad mer eller mindre rakt mot jorden. Dess energikälla är en ackretionsskiva runt ett supermassivt objekt i centrum av värdgalaxen. Blazarer är bland de mest våldsamma fenomenen i universum och är viktiga studieobjekt inom högenergiastrofysiken.

Blazarer räknas till aktiva galaxer, även kallade aktiva galaxkärnor (AGN, Active Galactic Nuclei). Gruppen blazarer är inte homogen utan kan delas upp i två huvudtyper. Dels finns den lilla undergruppen snabbt föränderliga kvasarer, som initialt benämndes Optically Violently Variable (OVV-kvasarer, dessa är en liten delmängd av alla kvasarer), dels BL Lacertae-objekt (eller helt enkelt "BL Lacs"). Ytterligare sällsynta objekt finns som "intermediära blazarer" med blandade egenskaper från både OVV-kvasarer och BL Lac-objekt, till exempel vissa Markariangalaxer. Namnet "Blazar" myntades ursprungligen år 1978 av astronomen Ed Spiegel för att beteckna kombinationen av dessa två klasser.

Blazarer är AGN fast med en av sina relativistiska jetstrålar riktad mer eller mindre rakt mot jorden; Vi ser alltså längs jetstrålen rakt ner i galaxens kärna. Detta förklarar den snabba föränderligheten och de kompakta egenskaperna hos båda typerna av blazarer. Många blazarer har skenbara superluminala egenskaper inom de första parsek av deras jetstrålar, förmodligen på grund av relativistiska chockfronter.[1]

Den allmänt accepterade bilden är att OVV-kvasarer är i sig kraftfulla radiogalaxer medan BL Lac-objekt är i sig svaga radiogalaxer. I båda fallen är värdgalaxerna gigantiska ellipsgalaxer.

Alternativa modeller, till exempel gravitationell mikrolinsning, kan svara för några observationer av några blazarer som inte är förenliga med de allmänna egenskaperna.

Exempel på blasarer är:

Blazaren Markarian 421 med dess följeslagare galaxen 421-5 till vänster

Referenser

  1. ^ Biretta, John (6 januari 1999). ”HUBBLE DETECTS FASTER-THAN-LIGHT MOTION IN GALAXY M87”. Baltimore, Maryland: Space Telecsope Science Institute. http://www.stsci.edu/ftp/science/m87/press.txt.