Blodstatus

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Blodstatus är ett vanligt förekommande blodtest som rutinmässigt används för att få en övergripande status av olika celler i blodet. Blodstatus är inte ett enskilt test, utan en testpanel som normalt inkluderar följande prover:

  • Erytrocyter (EPK) - partikelkoncentration röda blodkroppar i blodet.
  • Erytrocytvolymfraktion - andel av blodet som består av röda blodkroppar. Benämns även som hematokrit.
  • Hemoglobin (Hb) - mängd hemoglobin i blodet. Kallas ibland för blodvärde.
  • MCV (medelcellvolym) - genomsnittlig storlek på en röd blodkropp.
  • MCH (hemoglobinmassa) - genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp.
  • MCHC (hemoglobinmassakoncentration) - hemoglobinkoncentration i de röda blodkropparna.
  • Leukocyter (LPK) - partikelkoncentration vita blodkroppar i blodet.
  • Trombocyter (TPK) - partikelkoncentration blodplättar i blodet.