Norrlands ingenjörbataljon

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Bodens ingenjörregemente)
Hoppa till: navigering, sök
Norrlands ingenjörbataljon
(Ingbat/I 19)
Bodens ingenjörregemente vapen.svg
Fri vapensköld för Norrlands ingenjörbataljon tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namn Norrlands ingenjörbataljon
Datum 1905–2005
Land Sverige
Försvarsgren Armén
Typ Utbildningsbataljon
Roll Ingenjör
Storlek Kår
Del av Milo ÖN (1942–1993)
Milo N (1993–2000)
I 19 (2000–2005)
Högkvarter Luleå (1902–1904)
Boden (1904–2005)
Motto "Nos nihil efficere non possumus" ("För oss är inget omöjligt")
Färger Svart     
Marsch Viktor Widqvist: Bodens ingenjörkårs marsch (1922–2006) [1]
Årsdagar 24 oktober
Dekorationer NorringMM (2000)
NorringbatMM (2005)
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg
Ingenjörkårens kaserner 1934.

Norrlands ingenjörbataljon (Ingbat/I 19), ursprungligen Bodens ingenjörkår (Ing 3), var ett ingenjörförband inom svenska armén som verkade i olika former mellan åren 1905–2005. Förbandet var förlagt inom Bodens garnison i Boden.[2][3]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Regementet har sitt ursprung i de ingenjörskompanier som bildades vid Norrbottens regemente 1902 och började samma år att sättas upp i Notviken utanför Luleå och flyttades sex år senare till nya kaserner i Boden. Dessa kompanier blev självständiga 1904 som Bodens ingenjörkår och fick förbandsbeteckningen Ing 4. Bodens ingenjörkår fick den nya beteckningen Ing 3 år 1937 och omorganiserades till ett regemente 1975 och bytte namn till Bodens ingenjörregemente.[2]

I samband med OLLI-reformen vilken genomfördes inom försvaret mellan åren 1973 och 1975, sammanslogs Bodens artilleriregemente (A 8) med Bodens försvarsområde (Fo 63) och bildade 1975 försvarsområdesregemente A 8/Fo 63. Detta medförde att Bodens ingenjörregemente som ingick i Bodens försvarsområde kom att bli ett B-förband (utbildningsregemente), och dess mobiliserings- och materialansvar överfördes till Bodens artilleriregemente, som blev ett A-förband (försvarsområdesregemente).

Genom försvarsutredning 1988 beslutade riksdagen om en avveckling av Bodens ingenjörregemente (Ing 3). Och att den utbildning som bedrevs vid Bodens ingenjörregemente skulle överföras till Västernorrlands regemente (I 21/Fo 23) i Sollefteå.[4] Två år senare ansåg samma regeringen i proposition 1990/91:102 att Bodens ingenjörregemente skulle kvarstå i fredsorganisationen och fortsätta sin utbildning i Boden. Därmed rev riksdagen upp det tidigare beslutet upp om att regementet skulle avvecklas.[5]

Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades att samtliga utbildningsregementen som ej uppsatte ett krigsförband i regementesstorlek, ej heller skulle benämnas regemente. Detta då regeringen ansåg att grundorganisationen skulle spegla krigsorganisatio­nen.[6] I samband med detta reducerades regementet den 1 juli 1994 till kår, och antog namnet Norrlands ingenjörkår (Ing 3).

I samband med försvarsbeslutet 2000 beslutades att Norrlands ingenjörkår skulle avvecklas den 30 juni 2000. Även om förbandet avvecklades, ansåg regeringen att ingenjörutbildning skulle kvarstå i Boden. Detta i form av en ingenjörbataljon som från den 1 juli 2000 skulle inordnas i Norrbottens regemente (I 19). Den nya bataljonen antog namnet Norrlands ingenjörbataljon, och verkade från samma plats som Norrlands ingenjörkår hade verkat på. Dock så var bataljonsledning samlokaliserad med övriga bataljonsledningar vid I 19. Bataljonen bestod av två kompanier samt en kompanibefälsskola, vilka var förlagda i kasernerna Pontonjären och Sappören. Beteckningen Ing 3 behölls inte, men kom att användas informellt av personalen inom garnisonen.[7][2]

Som en följd av försvarsbeslutet 2004 beslutades att Norrlands ingenjörbataljon tillsammans med Norrlands luftvärnsbataljon och Norrlands signalbataljon skulle avvecklas. Den 23 maj 2005 genomfördes en gemensam avvecklingsceremoni på Norrbottens regementes kaserngård, och den 26 augusti 2005 genomfördes egen avvecklingsceremoni på kårbacken.[7]

Efter att bataljonen avvecklades organiserades ett ingenjörkompani vid Norrbottens regemente. Kompaniet inordnades i Norrbottens pansarbataljon och bestod då av en stab och tre plutoner (en ingenjörspluton, en maskinpluton och en trosspluton).

I november 2010 beslutade Försvarsmakten att all ingenjörutbildning skulle koncentreras till Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö.[8] Den 17 juni 2010 muckade de sista soldaterna ifrån Norrlands ingenjörkompani, och den 21 juni 2011 avvecklades kompaniet officiellt. Med det avvecklades och avslutades en 109-årig epok med ingenjörtrupperna i Boden.[9]

Heraldik & traditioner[redigera | redigera wikitext]

Norrlands ingenjörbataljons fana från 2001.

Vid Fortifikationens 300-årsjubileum den 26 september 1935 överlämnade konung Gustav V förbandsfanan till Bodens ingenjörkår.[2] Från den 1 januari 1998 tillkom Svea ingenjörkårs fana. Detta då Svea ingenjörkår avvecklades den 31 december 1997. Den 27 augusti 2001 mottog Norrlands ingenjörbataljon sin fana, vilken överlämnas av konung Carl XVI Gustaf och ersatte de båda två äldre fanorna.[7] Efter att bataljonen avvecklades kom fanan att föras av ingenjörkompaniet vid Norrbottens regemente fram till att det avvecklades den 21 juni 2011.[10]

Inför avvecklingen av kåren den 30 juni 2000, instiftades "Norrlands ingenjörkår minnesmedalj (m/2000) i Silver" (NorringMM).[2] Inför avvecklingen av bataljonen den 26 augusti 2005, instiftades "Norrlands ingenjörbataljons minnesmedalj (m/2005) i Silver" (NorringbatMM).[7]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Regementschefer samt bataljon- och kårchefer verksamma under perioden 1893–2005:

 • 1905–1907: Emil Sebastian von Krusenstjerna
 • 1907–1914: Olof Kullberg
 • 1914–1916: Henri Leopold de Champs
 • 1916–1920: Axel Norinder
 • 1920–1926: Per Albin Dihlström
 • 1926–1928: Ove Sylvan
 • 1928–1931: Sven Alin
 • 1931–1934: Ebbe Tydén
 • 1934–1937: Gunnar Ström
 • 1937–1940: Åke Grönhagen
 • 1940–1941: Inge Hellgren
 • 1941–1941: Anders Walter Graûmann
 • 1941–1948: Wilhelm Dahlgren
 • 1948–1953: Nils Christian Rabe
 • 1959–1973: Tore S:son Rahmqvist
 • 1973–1979: Owe Karl-Gösta Dahl
 • 1979–1982: Hans Gösta Carlsson
 • 1982–1983: Karl Oskar Sigurd Henningsson (tf)
 • 1983–1991: Karl Oscar Bertil Alm
 • 1991–1994: Sven Bertil Sören Stegius
 • 1994–1996: Jan Gunnar Isberg
 • 1996–1998: Bo Sören Ericson
 • 1998–2000: Gunnar Söderström
 • 2000–2005: ?

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Kungliga Bodens ingenjörkår 1905-04-01 1974-12-31
Bodens ingenjörkår 1975-01-01 1975-06-30
Bodens ingenjörregemente 1975-07-01 1994-06-30
Norrlands ingenjörkår 1994-07-01 2000-06-30
Norrlands ingenjörbataljon 2000-07-01 2005-12-31
Norrlands ingenjörkompani 2006-01-01 2011-06-21
Beteckningar
Ing 4 1905-04-01 1937-06-30
Ing 3 1937-07-01 2000-06-30
Ingbat/I 19 2000-07-01 2005-12-31
Ingkomp/I 19 2006-01-01 2011-06-21
Förläggningsort
Bodens garnison (F) 1905-04-01 2011-06-21

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 199
 2. ^ [a b c d e] Braunstein (2005), s. 255-257
 3. ^ Kjellander (2003), s. 311-313
 4. ^ ”Regeringens proposition 1989/90:9”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-armens-utveckling-och-totalforsvarets_GD039. Läst 9 maj 2016. 
 5. ^ ”Regeringens proposition 1990/91:102”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-verksamhet-och-anslag-inom-totalforsvaret_GE03102. Läst 9 maj 2016. 
 6. ^ ”Regeringens proposition 1991/92:102”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvarets-utveckling-till-och-med-budgearet_GF03102. Läst 8 maj 2016. 
 7. ^ [a b c d] ”Norrlands ingenjörbataljon 2000 till 2005”. ing3kf.com. http://www.ing3kf.com/ingbat.htm. Läst 8 maj 2016. 
 8. ^ ”En värdig avslutning”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/06/en-vardig-avslutning/. Läst 8 maj 2016. 
 9. ^ ”Slutet på en militär epok”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/06/slutet-pa-en-militar-epok/. Läst 8 maj 2016. 
 10. ^ ”Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören - Fanor”. ing3kf.com. http://www.ing3kf.com/fanor.htm. Läst 8 maj 2016. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]