Bokförlaget Atlantis

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bokförlaget Atlantis AB, är ett svenskt bokförlag grundat 1977.

Historik

Atlantis grundades av Kjell Peterson, som från 1977 drev förlaget fram till utgången av 2003, då Peter Luthersson tog över som VD. År 2012 ersattes han av Helena Hegardt, som avgick 2015. Ny tf. VD är Peter Stenson. Den 1 januari 2016 övergår Atlantis i Natur & Kulturs ägo. Säljare är Svenska litteratursällskapet i Finland, Argentus AB, Niilo Helanders stiftelse, Föreningen Konstsamfundet och bokförlaget Schildts & Söderströms.[1]

Förlagets utgivning är bred. Fackböcker, särskilt inom historia och kulturhistoria såväl som klassisk och aktuell svensk och utländsk skönlitteratur är centrala ämnesområden. I samarbete med Svenska Akademien ger Atlantis ut Svenska Akademiens Klassiker. Förlaget har också publicerat många utländska klassiker, som Platon och Montaigne i översättning av Jan Stolpe. De finns med i serien Atlantis väljer ur världslitteraturen.

En av förlagets mer kända författare var Peter Englund. 2013 tillkännagav Englund att han lämnar förlaget. I en artikel i Dagens Nyheter[2] meddelade han att det sker i protest. Också Nathan Shachar lämnade förlaget och Lars Gustafsson uttryckte oro för förlagets framtida inriktning. Englund fokuserade kritiken på minskningen av personal på förlaget, och hävdade att Atlantis inriktning på kvalitet hade försvunnit, och att ekonomiska förluster på utgivning av viktig litteratur var något som hörde till ett gammaldags förlag av den här typen. VD Helena Hegardt menade att hon varit tvungen att agera snabbt och genomfört en räddningsaktion för förlaget, vilket bekräftades av Atlantis dåvarande styrelseordförande Barbro Teir i uppföljande replik[3] och artikel[4] i Dagens Nyheter.

Bokförlaget Signum

Sedan 2006 ingår även Bokförlaget Signum i organisationen. Signum grundades 1975 och var verksamt i Lund fram till samgåendet 2006. Förlagets namn är känt genom de ambitiöst upplagda verken Signums svenska konsthistoria (13 delar, 1994-2005) och Signums svenska kulturhistoria (8 delar, 2004-2008). Förläggare är Johan Rosell.

Källor

  1. ^ Natur & Kultur tar över Atlantis, Natur & Kultur, 2015-12-21.
  2. ^ Dagens Nyheter 13 september 2013. http://www.dn.se/dnbok/forfattare-flyr-sjunkande-atlantis/
  3. ^ Dagens Nyheter 17 september 2013.
  4. ^ Dagens Nyheter 19 september 2013.

Externa länkar