Boolesk ring

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En boolesk ring är en ring R sådan att för alla element a, som tillhör R gäller att a² = a, det vill säga elementen är idempotenta.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

En boolesk ring är kommutativ, vilket kan bevisas med utgångspunkt från dess definition. Låt elementen a och b tillhöra R. Då fås:

vilket medför att,

Förenkling ger att, .

Efter det att ekvationens båda led subtraherats med fås att .

Detta samband ger att och även, om ersätts med , att .

Alltså,

varur man får att, och att, .

Således är ringens karakteristik = 2 och den additiva inversen till är , dvs är invers till sig själv.

Ringens kommutativitet ges av att, .

Symmetrisk differens

Om potensmängden till en mängd M, är , där är en delmängd till , så är en boolesk ring med symmetrisk differens , motsvarande det logiska konnektivet XOR, som addition och snitt , motsvarande det logiska konnektivet AND, som multiplikation.

Allmänt gäller att varje boolesk ring är isomorf med en boolesk algebra med definitionerna:

.

Med ovanstående räkneregler är en boolesk algebra. En boolesk ring och en boolesk algebra är således ekvivalenta begrepp.[1]

Varje delring och kvotring av en boolesk ring, är en boolesk ring.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Israel Nathan Herstein, Topics in Algebra, Blaisdell Publishing Company, Waltham Massachusetts 1964.
  • John B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra, Addison-Wesley, New York 1967.
  • Geoffrey Hunter, Metalogic. An Introduction to the Metatheory of Standard First-Order Logic, MacMillan, London 1971.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ B.L. van der Waerden, Algebra. Springer-Verlag, Berlin 1936.
Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.