Borgå stift 1723–1923

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Borgå stift
Inrättat1723
Upplöst1923
SamfundEvangelisk-lutherska kyrkan i Finland
BiskopssäteBorgå, Finland Finland
DomkyrkaBorgå domkyrka
Ej att förväxla med Borgå stift.

Borgå stift var ett evangelisk-lutherskt stift i Finland.

Stiftet grundades i och med att biskopssätet i Viborgs stift år 1723 flyttats till Borgå och varade fram till att det flyttades till Tammerfors år 1923. Stiftet skall inte blandas ihop med dagens finlandssvenska

De lutherska församlingarna i ryska Finland åtnjöt 1721-1809 självstyrelse och över huvud även alla andra rättigheter, som tillkom dem efter gammal svensk kyrkorätt. Konsistorier fanns i Viborg och Fredrikshamn, vilka lydde först under den grekisk-ortodoxa s.k. heliga synoden, men sedermera länge under ett s.k. justitiekollegium.

Då hela Finland efter Sveriges nederlag i finska kriget 1808-1809 kommit under den ryske kejsarens spira, införlivades 1811 landets sydöstra del med storfurstendömet, och samma år lades hela Viborgs stifts gamla område under biskopen i Borgå. Den omfattning, som Borgå stift därigenom fick, behöll det intill 1851, då, enligt manifestet av 6 mars 1850, en ny kyrklig fördelning infördes och Kuopio län (norra Karelen) skildes därifrån. Genom en ny reglering av landets samtliga stift, vilken reglering 1897 trädde i kraft, varvid en fjärde stiftsstyrelse, främst för sydöstra Finland, inrättades i Nyslott, ändrades församlingarnas fördelning stiftsvis betydligt. Området för Borgå stift blev härigenom inte obetydligt minskat, fastän detsamma å sin sida mottog särskilda nya församlingar från Åbo ärkestift.

År 1923 grundades i Borgå ett nytt stift, varför biskopssätet för det stift som denna artikel behandlar flyttades till Tammerfors. Detta stift har därför kommit att kallas Tammerfors stift.

Biskopar i Borgå stift[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]