Bra Miljöval

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Genom märkningen vägleds konsumenter att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön. Med miljö och hälsa i tankarna ställer Naturskyddsföreningen miljökrav för de produkter som ska få använda miljömärkningen. Symbolen består av en stiliserad pilgrimsfalk i en cirkel. Falken räddades av Naturskyddsföreningens artprojekt Pilgrimsfalk i samarbete med Nordens Ark.

Bra Miljöval är en tredjepartscertifiering, dvs en oberoende märkning som inte är kopplad till säljaren eller köparen. Märkningen är den enda i Sverige som drivs av en miljöorganisation.[1]

Exempel på textil produkt märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval

Områden[redigera | redigera wikitext]

Inom följande områden finns varor och tjänster märkta med Bra Miljöval:

Elenergi[redigera | redigera wikitext]

El som är märkt Bra Miljöval ska

 • komma från förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten eller biobränslen
 • komma från godkända elproduktionsanläggningar som lever upp till ställda miljökrav
 • inte innehålla kärnkraft, kolkraft eller naturgas
 • avsätta pengar till energieffektiviserings- och miljöprojekt

Livsmedelsbutiker[redigera | redigera wikitext]

En butik som märks med Bra Miljöval

 • har ett stort basutbud av ekologiska livsmedel
 • har ett stort utbud av miljömärkta kemiska produkter
 • väljer bort vissa produkter, till exempel jätteräkor och andra produkter som är dåliga ur miljösynpunkt
 • genomför ett gediget eget miljöarbete som granskas årligen

Idag finns livsmedelsbutiker märkta med Bra Miljöval inom Willys och ICA.

Transporter[redigera | redigera wikitext]

Kriterierna för godstransporter och personresor ställer krav på såväl drift som underhåll av fordon som används i transporter märkta med Bra Miljöval. En resa eller en godstransport märkt med Bra Miljöval ska

 • ge liten klimatpåverkan
 • vara energieffektiv
 • ge låga utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och kolväten

Kemiska produkter[redigera | redigera wikitext]

 • För kemiska produkter gäller bland annat att:
 • Ämnen som ingår i produkterna har en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet.
 • Ämnen som misstänks orsaka cancer eller fortplantningsskador är inte tillåtna.
 • Hormonstörande ämnen på SIN-listan 2.0 samt de ämnen som upptagits på SIN-listan 2014-10-08 på grund av hormonstörande egenskaper är inte tillåtna.
 • Högfluorerade ämnen (PFAS) och cykliska siloxaner tillåts inte.
 • Allergiframkallande konserveringsmedel är inte tillåtna
 • Allergirisker minimeras genom strikta krav på parfymer och växtextrakt.
 • Krav ställs på produkternas förpackningar, för att minimera miljöpåverkan och gynna ett effektivt resursutnyttjande.

Kosmetiska produkter[redigera | redigera wikitext]

 • För kosmetiska produkter gäller att:
 • Ämnen som ingår i produkterna har en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet.
 • Ämnen som misstänks orsaka cancer eller fortplantningsskador är inte tillåtna.
 • Hormonstörande ämnen på SIN-listan 2.0 samt de ämnen som upptagits på SIN-listan 2014-10-08 på grund av hormonstörande egenskaper är inte tillåtna.
 • Högfluorerade ämnen (PFAS) och cykliska siloxaner tillåts inte.
 • Allergiframkallande konserveringsmedel, till exempel MIT och CMIT, är inte tillåtna.
 • Allergirisker minimeras genom strikta krav på de parfymer och växtextrakt som ingår.
 • Krav ställs på produkternas förpackningar, för att minimera miljöpåverkan och gynna ett effektivt resursutnyttjande.

Textil[redigera | redigera wikitext]

Både framställningen av fibrerna och beredningen av textilen gås igenom vid märkning. Kriterierna för beredning syftar till att minska kemikalieanvändningen, att avloppet renas och att energiprocessen drar ett minimum av energi. Bomullen måste vara ekologiskt odlad och syntetfibrer måste bestå av minst 70% återvunnet material.

Värme[redigera | redigera wikitext]

När en konsument köper fjärrvärme märkt med Bra Miljöval ska leverantören enligt avtalet producera samma mängd miljömärkt fjärrvärme som konsumenten förbrukar. Bra Miljöval kräver bland annat att

 • värmen kommer från förnybara källor, t.ex. FSC-certifierat skogsbränsle
 • det går att ta reda på varifrån bränslet kommer

Försäkringar[redigera | redigera wikitext]

Bra Miljöval märker även försäkringar för bil och småhus (villa, sommarstuga osv.). För att en försäkring ska vara märkt med Bra Miljöval gäller att:

 • försäkringspremier investeras i hållbara branscher istället för t.ex. vapenindustri och fossila bränslen.
 • utsläpp och användning av skadliga kemikalier begränsas vid skadereglering.
 • energianvändning och resursförbrukning är begränsad, både vid reparationen och efter att skadan är åtgärdad.
 • försäkringstagaren får tydlig information om hur hen kan minska sin miljöpåverkan.[2]

2011 fick Folksam som första försäkringsbolag i Sverige sina försäkringar för bil och småhus märkta med Bra Miljöval.[3] Även WaterCircles säljer bil- och småhusförsäkringar märkta med Bra Miljöval [4].

Biobränslen[redigera | redigera wikitext]

Både småskaliga biobränslen (t.ex. grillkol och tändpapper) och storskaliga biobränslen (t.ex. biogas och flytande drivmedel för fordon) kan märkas med Bra Miljöval. I september 2017 fanns märkta produkter inom biogas, träpellets, grillkol, briketter, tändpapper och tändkuber. Detsamma gäller för 2019. För att ett biobränsle ska kunna märkas med Bra Miljöval krävs bland annat att

 • den sammanlagda mängden fossil energi som används i hela livscykeln är mycket begränsad.
 • inga miljö- eller hälsofarliga kemikalier är tillsatta i produkten.
 • bränslet inte innehåller palmolja, palmoljeprodukter, genmodifierat material eller träråvara från hotade områden.
 • all träråvara är spårbar, kontrollerad och certifierad med FSC.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]