Bracha

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bracha (pl. Brachot) - judiska välsignelsen.

Innan man utför en religiös handling, samt när man upplever vissa saker, uttalar man en bracha, en välsignelse/bekräftelse på G-d. Det finns en kortare, och en längre form:

  • Barúch atá A-donáj, elo-héinu mélech ha'olám,

Prisad (vare) du Evige, vår G-d konung världens

  • ashér kidshánu b'mitzvotáv v'tzivánu...

som helgat oss genom sina bud och befallt oss att...

Denna längre form används när man prisar och tackar G-d att han befallt oss att utföra olika handlingar, som till exempel utförandet av omskärelse eller att lägga tefillin.