Brandingenjör

Från Wikipedia
Ingenjörsutbildningar

Program

Teknolog | Teknisk högskola | Sveriges Ingenjörer

Brandingenjör är i Sverige en teknisk högskoleutbildning som omfattar 3,5 års studier (210 högskolepoäng). Utbildningen ges vid Lunds tekniska högskola (LTH) och vid Luleå tekniska universitet (LTU). Efter examen är det vanligast att antingen börja arbeta inom kommunal räddningstjänst med förebyggande byggnadstekniskt brandskydd och ledning av räddningsinsatser, eller som brandkonsult som projekterar och kontrollerar byggnadstekniskt brandskydd. Andra potentiella arbetsgivare är försäkringsbolag, länsstyrelserna, universitet, statliga myndigheter så som Boverket eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillverknings- eller kemikalieindustrin eller som säkerhetsansvarig på företag.

Möjlighet till arbete[redigera | redigera wikitext]

Det råder idag brist på brandingenjörer. Möjlighet att få jobb efter avslutad utbildning är mycket god i hela landet. Brandingenjörskompetensen är även eftertraktad utomlands.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Från att tidigare varit en eftergymnasial utbildning endast för brandförsvarens behov startades 1986 den första svenska akademiska högskoleutbildningen till Brandingenjör vid Lunds tekniska högskola. Utbildningen omfattade då 100 akademiska poäng. Samtidigt skapades en ettårig påbyggnadsutbildning i Räddningstjänst vid Räddningsverkets skola i Revinge utanför Lund.

1994 förlängdes utbildningen till 140 akademiska poäng.

2006 startade brandingenjörsutbildningen på Luleå tekniska Universitet.

2007 ändras akademiska poäng till högskolepoäng vilket innebar att de 140 akademiska poängen blev 210 högskolepoäng.

Påbyggnadsutbildningar[redigera | redigera wikitext]

Det finns möjlighet att bygga på brandingenjörsexamen med antingen en civilingenjörsexamen inom riskhantering (utbildningen finns på LTH) eller inom brandteknik (utbildningen finns på LTU).

För att arbeta operativt som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst krävs en ettårig påbyggnadsutbildning (RUB) vid MSB Revinge.

Examensbenämning[redigera | redigera wikitext]

Svenska: Brandingenjörsexamen
Engelska: Bachelor of Science (BSc) in Fire Protection Engineering

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]